3D modeling and development


 • Professional 3D modeling of new parts and assemblies for 3D printing,
 • Modify and optimize existing models,
 • Topological optimization and generative design - lightening of parts
  and reducing reports to smaller units,
 • Reverse engineering - converting a physical part to a digital model. Modelovanie a vývoj


 • Profesionálne 3D modelovanie nových dielov a zostáv,
 • Úprava a optimalizácia existujúcich modelov pre 3D tlač,
 • Topologická optimalizácia a generatívny dizajn - odľahčovanie dielov a redukcia zostáv na menšie celky,
 • Reverzné inžinierstvo - prevod fyzického dielu do digitálneho modelu.3D printing


 • We'll help you choose the most appropriate technology and material based on your requirements,
 • We specialize in technologies plastic string melting, resin curing, and polymer powder and metal sintering
 • A novelty is composite production - a mixture of 2 materials with unique properties that uses the best of them.Advice and training


 • We'll help you decide if 3D printing is cost-effective for your needs and calculate your return on investment,
 • We'll teach you how to navigate and choose the most appropriate technology and materials based on your needs,
 • We'll advise you on how to optimize existing production and get the most out of additive production.Advice and training


 • We'll help you decide if 3D printing is cost-effective for your needs and calculate your return on investment,
 • We'll teach you how to navigate and choose the most appropriate technology and materials based on your needs,
 • We'll advise you on how to optimize existing production and get the most out of 3D printing and additive production.


Online objednávka

Zaujímajú vás novinky o 3D tlači?

Prihláste sa do nášho newsletteru o 3D tlači a zadarmo získate e-book s názvom “Unikátnosť 3D tlače,” kde sa dozviete všetko podstatné o materiáloch, technológii, ktoré poskytujeme.

E-mail
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!