O mne


Nadšenie a skúsenosti
rozvíjam už od štúdia na technickej univerzite.

Potenciál rýchlej prototypovej výroby 3D tlačou som si veľmi dobre uvedomil už ako študent odboru Výrobnej techniky. Aktívne som začal tieto technológie hlbšie študovať a neskôr vyrábať vlastné prototypy.

3D tlač postupne vytláča drahé vstrekovacie formy, obrovské množstvá odpadu a nepružnosť výroby, čo dokazuje aj 21% medziročný nárast 3D tlače*. Na druhú stranu však vnímam obmedzenia a zatiaľ pomerne úzke využitie aditívnej výroby.

Vzhľadom na moju viacročnú prax ako konštruktér nástrojov, myslím, že dokážem pomerne objektívne zhodnotiť konvenčné metódy výroby a 3D tlač ako ich kontrast.

Svoje konštrukčné znalosti s 3D modelovaním využívam nie len pri voľnom (organickom) modelovaní, ale aj topologickej optimalizácii. Verím, že správne pochopenie celého výrobného procesu je pri modelovaní kľúčové. Niekedy môže byť preto výhodnejšou voľbou konvenčná výroba alebo kombinácia 3D tlače a obrábania.

V podnikaní realizujem dizajn, výrobu a poradenstvo v oblasti 3D tlače.

* Globálne medziročné porovnanie celkového objemu výroby a služieb súvisiacich s aditívnou výrobou v rokoch 2016 a 2017 podľa Wohlers Report.


Nadšenie a skúsenosti rozvíjam už od štúdia na technickej univerzite.

Potenciál rýchlej prototypovej výroby 3D tlačou som si veľmi dobre uvedomil už ako študent odboru Výrobnej techniky. Aktívne som začal tieto technológie hlbšie študovať a neskôr vyrábať vlastné prototypy.

3D tlač postupne vytláča drahé vstrekovacie formy, obrovské množstvá odpadu a nepružnosť výroby, čo dokazuje aj 21% medziročný nárast 3D tlače*. Na druhú stranu však vnímam obmedzenia a zatiaľ pomerne úzke využitie aditívnej výroby.

Vzhľadom na moju viacročnú prax ako konštruktér nástrojov, myslím, že dokážem pomerne objektívne zhodnotiť konvenčné metódy výroby a 3D tlač ako ich kontrast.

Svoje konštrukčné znalosti s 3D modelovaním využívam nie len pri voľnom (organickom) modelovaní, ale aj topologickej optimalizácii. Verím, že správne pochopenie celého výrobného procesu je pri modelovaní kľúčové. Niekedy môže byť preto výhodnejšou voľbou konvenčná výroba alebo kombinácia 3D tlače a obrábania.

V podnikaní realizujem dizajn, výrobu a poradenstvo v oblasti 3D tlače.

* Globálne medziročné porovnanie celkového objemu výroby a služieb súvisiacich s aditívnou výrobou v rokoch 2016 a 2017 podľa Wohlers Report.

Čo keby sme vyrobili iba to čo potrebujeme, práve vtedy keď to potrebujeme a priamo na mieste kde to potrebujeme?

Čo keby sme vyrobili iba to čo potrebujeme, práve vtedy keď to potrebujeme a priamo na mieste kde to potrebujeme?

Moje aktivity a skúsenosti s aditívnou výrobou

2019/05

Účasť na 25. ročníku medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

2019/05

Účasť na wokshope Design Thinking pre podnikanie organizovaný SBA a Košice IT Valley.

2019/01

Speaker na podujatí Aditívne technológie a 3D tlač na dlani organizovaný 365 labom v Banskej Bystici.

2018/10

Partner podujatia a vystavujúci na konferencii Výrobný manažment 2018 v Žiline so stánkom pre aditívne technológie.

2018/10

Účasť na Fóre aditívnej výroby (súčasť Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne).

2018/08

Speaker pre výber detských talentov vrámci projektu IT akadémia na tému 3D tlač v praxi.

2018/01

Odborný člen komisie pre Celoslovenskú súťaž 3D tlače stredoškolákov.

2017/10

Speaker na workshope projektu OpenMaker na tému Aditívne technológie pre priemyselné spoločnosti.

2017/07

Speaker na Workshope 3D tlače organizovaný centrom Link Coworking Banská Bystrica na tému Využitie 3D tlače.

2017/06

Speaker na podujatí Roadshow IPA - Aditívna výroba a Gevorkyan na tému Aditívna výroba a budúcnosť výroby.

2017÷2018

Aktívne využívanie softvéru AutoCAD Fusion 360 pre využitie aditívnej výroby.

2016/08

Účasť na seminári Think Additive - prvý seminár svojho druhu v oblasti aditívnej výroby a 3D tlače na Slovensku.

2016÷2017

Navrhovanie oceľových vstrekovacích vložiek pre aditívnu výrobu metódou DMLS pre spoločnosť Gevorkyan s.r.o.

2015÷2017

Projektovanie prípravkov na obrábanie a upínanie vyrobených metódou FFF pre spoločnosť Gevorkyan s.r.o..

2013÷2015

Prehlbovanie vedomostí a skúseností s aditívnou výrobou po ukončení štúdia, predovšetkým samoštúdiom.

2010÷2013

Oboznamovanie sa s technológiou aditívnej výroby počas štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene.

Moje aktivity a skúsenosti s aditívnou výrobou

2019/05

Účasť na 25. ročníku medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

2019/05

Účasť na wokshope Design Thinking pre podnikanie organizovaný SBA a Košice IT Valley.

2019/01

Speaker na podujatí Aditívne technológie a 3D tlač na dlani organizovaný 365 labom v Banskej Bystici.

2018/10

Partner podujatia a vystavujúci na konferencii Výrobný manažment 2018 v Žiline so stánkom pre aditívne technológie.

2018/10

Účasť na Fóre aditívnej výroby (súčasť Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne).

2018/08

Speaker pre výber detských talentov vrámci projektu IT akadémia na tému 3D tlač v praxi.

2018/01

Odborný člen komisie pre Celoslovenskú súťaž 3D tlače stredoškolákov.

2017/10

Speaker na workshope projektu OpenMaker na tému Aditívne technológie pre priemyselné spoločnosti.

2017/07

Speaker na Workshope 3D tlače organizovaný centrom Link Coworking Banská Bystrica na tému Využitie 3D tlače.

2017/06

Speaker na podujatí Roadshow IPA - Aditívna výroba a Gevorkyan na tému Aditívna výroba a budúcnosť výroby.

2017÷2018

Aktívne využívanie softvéru AutoCAD Fusion 360 pre využitie aditívnej výroby.

2016÷2017

Navrhovanie oceľových vstrekovacích vložiek pre aditívnu výrobu metódou DMLS pre spoločnosť Gevorkyan s.r.o.

2016/08

Účasť na seminári Think Additive - prvý seminár svojho druhu v oblasti aditívnej výroby a 3D tlače na Slovensku.

2015÷2017

Projektovanie prípravkov na obrábanie a upínanie vyrobených metódou FFF pre spoločnosť Gevorkyan s.r.o..

2013÷2015

Prehlbovanie vedomostí a skúseností s aditívnou výrobou po ukončení štúdia, predovšetkým samoštúdiom.

2010÷2013

Oboznamovanie sa s technológiou aditívnej výroby počas štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene.

Vzdelanie a prax

Future Media Production s.r.o.

Konateľ a konštruktér pre aditívne technológie (2017÷ súčasnosť)

• Tvorba a optimalizácia modelov pre aditívnu výrobu (3D tlač),

• V spolupráci s partnerskými firmami zabezpečujem aj ďalšie konštruktérske kapacity pre strojárske kreslenie, vývoj a výrobu pre 3D tlač kovu technológiami SLM a DMLS,

• Školenia a poradenstvo v oblasti aditívnych technológií (dizajn, optimalizácia, voľba výrobných parametrov, výber stroja, výpočet návratnosti investície a iné),

• Zvyšovanie produktivity výroby optimalizovaním dizajnu modelov alebo zmenou výrobných nastavení.

Gevorkyan s.r.o.

Konštruktér (2014÷2017)

• Prvotná komunikácia so zákazníkom, tvorba technických výrobných výkresov lisovacích nástrojov, vstrekovacích foriem a prípravkov (prevažne obrábacích pre frézovanie a vŕtanie).

• Navrhovanie oceľových vložiek pre aditívnu výrobu metódou SLM.

• Vytváranie zostáv a analýz v CAD systéme SolidWorks.

• Práca v simulačnom softvéri Moldex 3D.

• Aktívna spolupráca s výrobným oddelením a našou nástrojárňou.

• Riešenie vzniknutých problémov.

Badinotti Group, S. p. A.

Asistent výrobného manažéra (2014)

Organizovanie zmien a pracovných náplní zamestnancov vo výrobe, prijímanie nových zamestnancov. Riešenie vzniknutých problémov vo výrobe. Zodpovednosť za výkony zamestnancov. Komunikácia v anglickom jazyku.

Technická univerzita vo Zvolene

Študijný odbor: Výrobná technika (2008÷2013)

Úspechy počas štúdia:

• Výherca súťaže Študentskej a vedeckej odbornej činnosti v štvrtom ročníku štúdia,

• Získané prospechové štipendium v štvrtom ročníku štúdia.

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Elektrotechnika (2004÷2008)

Vzdelanie a prax

Future Media Production s.r.o.

Konateľ a konštruktér pre aditívne technológie (2017÷ súčasnosť)

• Tvorba a optimalizácia modelov pre aditívnu výrobu (3D tlač),

• V spolupráci s partnerskými firmami zabezpečujem aj ďalšie konštruktérske kapacity pre strojárske kreslenie, vývoj a výrobu pre 3D tlač kovu technológiami SLM a DMLS,

• Školenia a poradenstvo v oblasti aditívnych technológií (dizajn, optimalizácia, voľba výrobných parametrov, výber stroja, výpočet návratnosti investície a iné),

• Zvyšovanie produktivity výroby optimalizovaním dizajnu modelov alebo zmenou výrobných nastavení.

Gevorkyan s.r.o.

Konštruktér (2014÷2017)

• Prvotná komunikácia so zákazníkom, tvorba technických výrobných výkresov lisovacích nástrojov, vstrekovacích foriem a prípravkov (prevažne obrábacích pre frézovanie a vŕtanie).

• Navrhovanie oceľových vložiek pre aditívnu výrobu metódou SLM.

• Vytváranie zostáv a analýz v CAD systéme SolidWorks.

• Práca v simulačnom softvéri Moldex 3D.

• Aktívna spolupráca s výrobným oddelením a našou nástrojárňou.

• Riešenie vzniknutých problémov.

Badinotti Group, S. p. A.

Asistent výrobného manažéra (2014)

Organizovanie zmien a pracovných náplní zamestnancov vo výrobe, prijímanie nových zamestnancov. Riešenie vzniknutých problémov vo výrobe. Zodpovednosť za výkony zamestnancov. Komunikácia v anglickom jazyku.

Technická univerzita vo Zvolene

Študijný odbor: Výrobná technika (2008÷2013)

Úspechy počas štúdia:

• Výherca súťaže Študentskej a vedeckej odbornej činnosti v štvrtom ročníku štúdia,

• Získané prospechové štipendium v štvrtom ročníku štúdia.

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Elektrotechnika (2004÷2008)

Úroveň mojich aktuálnych skúseností s aditívnymi technológiami

FDM/FFF

SLS

SLM

DMLS

SLA/DLP
•••••

•••
••

•••
••

•••
••

•••
••
CFF

ADAM

MJ

DOD

UAM/LOM
••
•••

••
•••

••••

••••

••••

Úroveň mojich aktuálnych skúseností s aditívnymi technológiami

FDM/FFF
•••••

SLS
•••
••

SLM
•••
••

DMLS
•••
••

SLA/DLP
•••
••

CFF
••
•••

ADAM
••
•••

MJ
••••

DOD
••••

UAM/LOM
••••

Často kladené otázky (FAQ)

1Aké výhody má spolupráca so mnou?

 

Ponúkam osobný a individuálny prístup s dôkladnou analýzou toho, čo skutočne potrebujete. Ak sa dohodneme na spoločnej spolupráci, venujem Vám dostatok času v každej fáze projektu.

 

Dokážem flexibilne reagovať na rôzne požiadavky. V rámci 3D tlače viem navrhnúť výrobnú technológiu, optimalizovať výrobný proces, vytvoriť a upraviť 3D modely a realizovať samotnú výrobu.

 

Vzhľadom na moju viacročnú prax ako konštruktér nástrojov a absolvent odboru Výrobná technika, myslím, že dokážem pomerne objektívne zhodnotiť konvenčné metódy výroby a 3D tlače ako ich kontrast.


Viac v sekcii o Mne: https://stepanek3d.sk/o-mne/

2Aké projekty dokážeme spoločne realizovať?

V rámci 3D tlače (aditívnych technológií) viem navrhnúť výrobnú technológiu, optimalizovať výrobný proces, vytvoriť a upraviť 3D modely a realizovať samotnú výrobu.

 

Výroba je možná už od jedného kusu. Maximálny počet kusov závisí od našich aktuálnych kapacít (v spolupráci s partnerskými spoločnosťami - závisí od výrobnej technológie). Pre existujúcich klientov však vyrábame v objemoch stovky až tisícky kusov mesačne.

 

Môžeme spoločne realizovať aj odborné poradenstvo, ktoré zahŕňa dizajn, optimalizáciu, voľba výrobných parametrov, výber stroja, výpočet návratnosti investície a iné. Je určené pre firmy aj pre jednotlivcov.


Viac v sekcii Služby pre 3D tlač: https://stepanek3d.sk/sluzby-pre-3d-tlac/

3Aké mám skúsenosti v tejto oblasti?

Nadšenie a skúsenosti rozvíjam už od štúdia na technickej univerzite, prvé skúsenosti som začal získavať už v roku 2010, následne v strojárskej firme v roku 2014, neskôr v podnikaní v roku 2017.

 

Svoje vzdelanie a skúsenosti stále aktívne rozvíjam v praxi ako aj štúdiom zahraničnej odbornej literatúry a návštevou odborných podujatí.

 

Viac o vzdelaní a mojom backgrounde nájdete v sekcii O mne:

https://stepanek3d.sk/o-mne/

Referencie

 • Peter Jamriška, Obchodno-technický poradca

  V našej firme MTS sme v roku 2019 investovali do technológie 3D tlače. Poprosili sme pána Štěpánka o optimalizáciu a doladenie tlače. Poradenstvo nám pomohlo pochopiť niektoré procesy, ktorým sme dovtedy nerozumeli. Bolo evidentné, že má s technológiou 3D tlače mimoriadne skúsenosti, z ktorých teraz profituje aj naša firma.

  Peter Jamriška, Obchodno-technický poradca
  MTS, spol. s r.o.
 • Dalibor Doboly, Konateľ
  Pri využití služieb 3D tlače oceňujem predovšetkým profesionálny a rýchly prístup. Určite sa na pána Štěpánka obrátim znovu a takisto ho aj doporučím.
  Dalibor Doboly, Konateľ
  GATYS, s.r.o.
 • Štefan Atanasov, Product Designer
  Skvelá spolupráca! Všetky dohodnuté termíny boli dodržané. Ceníme si proaktívny prístup a komunikáciu hodnotíme tiež pozitívne, pretože odpoveď bola vždy veľmi promptná. Počas celého trvania posledného projektu sme mali pocit, že sme jediný klient a to vnímame v súčasnosti ako vysokú pridanú hodnotu.
  Štefan Atanasov, Product Designer
  01 People s.r.o.
 • Ing. Viktoria Vranská, konateľ
  S vyhotovením zákazky pre 3D modelovanie a konštrukčné práce, konkrétne s projektom „Model výrobnej haly a inštalácia vykurovacích a chladiacich zariadení“ sme ostali spokojní. Precízna práca, zodpovedný prístup, dodanie na čas.
  Ing. Viktoria Vranská, konateľ
  ADRIAN GROUP s.r.o.
 • Lukáš Fertaľ, CEO
  Na školení som sa dozvedel všetko čo som potreboval vedieť, keďže 3D tlač je náročnejšia ako by sa mohla zdať. Školením sa to však len začína a profesionálne poradenstvo pokračuje aj na diaľku. Vrelo odporúčam!
  Lukáš Fertaľ, CEO
  FlukoLand