O nás


Naša špecializácia je
modelovanie, výroba a poradenstvo
pre 3D tlač.


V rámci 3D tlače (výrobou aditívnymi technológiami) vieme navrhnúť výrobnú technológiu, optimalizovať proces, vytvoriť a upraviť 3D modely a realizovať samotnú výrobu.

S narastajúcimi skúsenosťami sme začali využívať aj ďalšie technológie a okrem tavenia plastovej struny (FDM), pracujeme s vytvrdzovaním živice (DLP) a spekaním polymerových a kovových práškov (SLS/MJF/DMLS/SLM).

Maximálny počet kusov, ktoré dokážeme vyrobiť závisí od našich aktuálnych kapacít. Pre existujúcich klientov vyrábame v objemoch stovky až tisícky kusov mesačne. Úspešne sme zrealizovali vyše 400 projektov pre 3D tlač pre viac ako 150 firiem na Slovensku, v Čechách a v Rakúsku.

Sme tím odborníkov z oblasti konštrukcie, strojárstva a technológií.

Zakladateľ Ing. Petr Štěpánek, ako bývalý konštruktér nástrojov a vstrekovacích foriem, si potenciál 3D tlače a aditívnych technológií veľmi dobre uvedomil už v roku 2010. Odvtedy je za nami viac ako 5 rokov aktívnej prace, počas ktorej sme optimalizovali stovky modelov a vytlačili tisíce dielov na 3D tlačiarňach.

3D tlač konformných kanálov

V roku 2018 sme založili prvú konštrukčnú a vývojovú kanceláriu pre 3D tlač v Banskej Bystrici. Spolupracujeme prevažne z výrobnými firmami.

Vieme objektívne porovnať výhody a nevýhody 3D tlače v kontraste s inými technológiami. Vzhľadom na našu viacročnú konštrukčnú strojársku prax, vieme objektívne porovnať výhody a nevýhody 3D tlače v kontraste s inými metódami (subtraktívne a formatívne technológie).

Realizujeme aj odborné poradenstvo, ktoré zahŕňa dizajn, optimalizáciu, voľbu výrobných parametrov, výber stroja, výpočet návratnosti investície a iné. Je určené pre firmy aj pre jednotlivcov.

Náša vízia je minimalizovať vaše náklady, skrátiť výrobný čas a inovovať.

Čo keby sme vyrobili iba to čo potrebujeme, práve vtedy keď to potrebujeme a priamo na mieste kde to potrebujeme?


Napísali o nás


sopk

3D tlač ako súčasť konceptu Priemysel 4.0

V súčasnosti pracujeme na ďalšej úrovni robotizácie a automatizácie.
Viac

biznis

Prvé centrum pre 3D tlač v Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici vzniklo v marci tohoto roku prvé špecializované centrum pre 3D tlač.
Viac

strojirenstvi2

Anketa

Funguje už vaša firma v bežnom režime?
Viac
clanok2

Rozhovor: Petr Štěpánek

Na akej úrovni je 3D tlač na Slovensku? Má už svoje miesto aj na slovenskom trhu?
Viac
vyuzitie carbon-01

Využitie materiálu Nylon CF15 Carbon

Pri výrobe bola použitá technológia tavenia plastovej struny FDM a kompozitný materiál Fillamentum Nylon CF15 Carbon s prímesou 15% uhlíkových častíc.
Viac
strojarenstvo-01

Generatívny dizajn – revolučný nástroj optimalizácie?

Na tému generatívneho dizajnu sa zhovárame s Ing. Petrom Štěpánkom, vedúcim vývoja v spoločnosti Future Media Production, s. r. o.
Viac

Výhody 3D tlače pre vás:


Hlavné benefity našich služieb sú:

  1. Skracovanie výrobného času (väčšinou pri kusovej alebo malosériovej výrobe),
  2. Ušetrené výrobné náklady (väčšinou pri tvarovo zložitých a rozmerovo menších dielov - najväčší rozmer do 200 mm),
  3. Odľahčené a optimalizované diely (značná úspora objemu a hmotnosti ako benefit topologickej optimalizácie a generatívneho dizajnu),
  4. Spájanie dielov do menších celkov (zlučovanie napr. zostáv do 1 komponentu),
  5. Výroba unikátnych dielov, ktoré sú inak nevyrobiteľné (napr. s tvarovými internými kanálikmi).

Často kladené otázky (FAQ)

Máme viac ako 10 ročné skúsenosti s 3D modelovaním s rôznymi CAD systémami.

Viac ako 5 rokov aktívne pracujeme s technológiami pre 3D tlač.

Špecializujeme sa na aditívne technológie (3D tlač) a to primárne na technológie tavenia plastovej struny (FDM/FFF), vytvrdzovania živice (SLA/DLP) a spekania polymerových a kovových práškov (SLS/MJF/SLM/DMLS).

Úspešne sme zrealizovali sme viac ako 400 projektov pre 3D tlač pre 150+ firiem na Slovensku, v Čechách a Rakúsku.

Od roku 2017 sa venujeme aktívne aj poradenstvu pre 3D tlač a aditívne technológie, aby sme mohli naše know-how a skúsenosti odovzdávať ďalej.

Viac o nás si môžete prečítať v tejto sekcii: https://stepanek3d.sk/o-nas/

V rámci 3D tlače (aditívnych technológií) vieme navrhnúť výrobnú technológiu, optimalizovať proces, vytvoriť a upraviť 3D modely a realizovať samotnú výrobu.


Výroba je možná už od jedného kusu. Maximálny počet kusov závisí od našich aktuálnych kapacít. Pre existujúcich klientov však vyrábame v objemoch stovky až tisícky kusov mesačne.

Vieme zabezpečiť aj komplexné vývojové projekty pre oďľahčovanie dielov a spájanie dielov do zostáv, čo vnímame ako vysokú pridanú hodnotu nástrojov topologickej optimalizácie a generatívneho dizajnu.

Poskytujeme aj odborné poradenstvo, ktoré zahŕňa dizajn, optimalizáciu, voľbu výrobných parametrov, výber stroja, výpočet návratnosti investície a iné. Je určené pre firmy aj pre jednotlivcov.

Viac v sekcii Služby pre 3D tlač: https://stepanek3d.sk/sluzby-pre-3d-tlac/

Ponúkame osobný a individuálny prístup s dôkladnou analýzou toho, čo skutočne potrebujete. Ak sa dohodneme na spoločnej spolupráci, venujeme Vám dostatok času v každej fáze projektu.

Dokážeme flexibilne reagovať na rôzne požiadavky.

Špecializujeme sa na modelovanie, optimalizáciu a poradenstvo pre 3D tlač a v každej tejto oblasti Vám vieme pomôcť.

Tým, že máme praktické skúsenosti s formatívnymi, subtraktívnymi ako aj aditívnymi technológiami, dokážeme navhnúť optimálny výrobný a technologický postup.

Na hlavnej stránke prečítajte si referencie spokojných klientov.

Viac v sekcii o Nás: https://stepanek3d.sk/o-nas/

Load More

Nezáväzná objednávka:

Nezáväzná objednávka

Nezáväzna objednávka slúži na lepšie porozumenie vašich potrieb formou relevantných otázok, ktoré sme pripravili na základe našich viacročných skúseností s rôznymi projektmi. Dotazník sa skladá z troch častí: základné info, projektová časť a doplňujúce údaje. (Vyplnenie priemerne trvá od 3 do 5 min.)
Meno a priezvisko:
Vaše meno
Field is required!
Názov spoločnosti:
(Nepovinné)
Názov spoločnosti
Field is required!
Tel. číslo:
(Nepovinné)
Field is required!
E-mail:
Váš e-mail
Povinné pole, aby sme Vás mohli kontaktovať
Field is required!
S akou oblasťou 3D tlače vám vieme pomôcť?
Field is required!

Špecifikácia požiadavky

Farba výrobkov:
Základné farby materiálov sú obmedzené na výber dostupných materiálov od naších dodávateľov.
Field is required!
Iná farba alebo špecifická požiadavka na povrchové spracovanie
V prípade špecifických požiadaviek na farbu a povrchové spracovanie vieme diel tmeliť, brúsiť, farbiť a lakovať. Iná farba alebo povrchové spracovanie obvykle môže výrazne predĺžiť čas dodania a zvýšiť celkovú cenu výroby.
Text
Field is required!
Koľko kusov požadujete vyrobiť?
Počet kusov môže výrazne ovplyvniť dodací termín a jednotkovú cenu. Aby sme vedeli určiť reálny termín dodania a vypočítať cenu, potrebujeme mať definovaný presný počet dopytovaných kusov. V prípade viacerých kusov, popíšte prosím počet kusov ku každému názvu dielu.
Počet kusov
Field is required!
Sú na výrobok(y) kladené špeciálne požiadavky?*
Tu môžete definovať požiadavky na presnosť, mechanickú pevnosť, tepelnú alebo chemickú odolnosť. V prípade ak jedná len o vzhľadový diel, prosím uveďte túto skutočnosť.
Field is required!
Funkcia výrobku?
Funkčnosť dielov nám umožní lepšie zvoliť technológiu, materiál, orientáciu dielu, kvalitu výroby a pod. Čím lepšie nám definujete funkčnosť dielov, tým lepšie vám budeme vedieť pomôcť a pripraviť ponuku priamo na mieru.
Field is required!
Nahrať dokumenty
Ako podklad pre výrobu je nevyhnutný 3D model, ideálne v univerzálnom formáte .STEP/.STP, .IGES/IGS alebo Parasolid (.x_t). Jedná sa o objemové formáty, kde nedochádza k degradácií tvaru z dôvodu exportu, ako to býva pri plošných formátoch .STL a .OBJ. V prípade ak nedisponujete 3D modelom, vieme vám ho vytvoriť na základe skice alebo dodaného výkresu pri konštrukčnej normohodine 30 EUR/hod bez DPH.
Nahrať dokument
Field is required!
Dátum dodania
Pre krátke dodacie termíny poskytujeme expresné dodanie, kde dokážame zrealizovať vývoj alebo výrobu v rýchlejšom čase za vopred dohodnutý expresný príplatok. Výška expresného príplatku sa odvíja od požadovaného termínu dodania. Pri štandardnom dodaní je výrobná cena bez príplatku.
Dátum dodania
Field is required!
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? *
Ak zvolíte možnosť, kde poznáte materiál, otvoria sa vám ďalšie polia s konkrétnymi technológiami a materiálmi ktoré máme v ponuke. Ak si neviete vybrať technológiu alebo materiál, navrhneme vám najvhodnejšie možnosti vzhľadom na požiadavky, ktoré ste uviedli.
Field is required!
Akou technológiou vyrobíme diely alebo prototyp? *
Field is required!
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia tavenia plastovej struny
Field is required!
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia spekania polymerového prášku
Field is required!
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia vytvrdzovania živice
Field is required!
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia pre 3D tlač kovov
Field is required!
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia pre 3D tlač kompozitov
Field is required!
Iný materiál
Text
Field is required!

Modelovanie

S akou oblasťou modelovania alebo vývoja dielov vám vieme pomôcť?
Field is required!
Iné
Text
Field is required!
Nahrať dokumenty
Pri dodaní technického výkresu alebo skice vám vieme vytvoriť 3D model spoplatnený konštrukčnou normohodinou 30 EUR/hod bez DPH. V prípade ak disponujete 3D modelom, nahrajte ho ideálne v univerzálnom formáte .STEP/.STP, .IGES/IGS alebo Parasolid (.x_t). Jedná sa o objemové formáty, kde nedochádza k degradácií tvaru z dôvodu exportu, ako to býva pri plošných formátoch .STL a .OBJ.
Nahrať dokument
Field is required!

Vzdelávanie

Ktorá oblasť poradenstva Vás zaujíma?*
Field is required!
Iné
Text
Field is required!
Nahrať dokumenty
Nahrajte vaše podklady pre bližšiu špecifikáciu poradenstva. (Nepovinné)
Nahrať dokument
Field is required!

3D Skenovanie

Koľko kusov výrobkov dopytujete na skenovanie?
Počet kusov
Field is required!
Aké sú najväčšie rozmery skenovaného predmetu(ov) vo všetkých troch osiach v mm?
Ak je najväčší rozmer skenovaného dielu do 200 mm, vieme ho skenovať automaticky. Základná cena pre automatické skenovanie pri štandardnom dodaní do 48 hodín je 60 EUR bez DPH. Ak je najväčší rozmer skenovaného dielu nad 200 mm, vieme ho skenovať manuálne. Základná cena pre manuálne skenovanie pri štandardnom dodaní do 48 hodín je 150 EUR bez DPH.
Veľkosť
Field is required!
Potrebujete vyššiu presnosť ako ± 0,05 mm, čo je automatické nastavenie nášho skenera?
Ak potrebujete dosiahnuť ešte vyššiu presnosť na kritických plochách, vieme merateľné hodnoty presným posuvným meradlom zapracovať vo vyššej presnosti ± 0,01 mm. Táto služba je spoplatnená samostatne, nakoľko sa jedná o manuálne konštrukčné úpravy daného modelu a v prípade uvedenia tejto požiadavky Vám pripravíme ponuku na mieru.
Presnosť
Field is required!
Budú sa realizovať na skenovanom predmete(och) aj ďalšie geometrické alebo rozmerové zmeny?
Pokiaľ máte akúkoľvek požiadavku na úpravu skenovaného dielu, prosíme uveďte ju do tohto poľa. Táto služba je spoplatnená samostatne, nakoľko sa jedná o manuálne konštrukčné úpravy daného modelu a v prípade uvedenia tejto požiadavky Vám pripravíme ponuku na mieru.
Úpravy 3d modelu
Field is required!
Aký je požadovaný termín dodania?
Termín dodania plynie od momentu doručenia fyzického dielu do našej kancelárie na Lazovnej ulici 5 v Banskej Bystrici. Následne Vám spracujeme digitálny sken v požadovanom termíne. Termín platí pre modely bez dodatočných úprav.
Field is required!
Ktorý atribút je pre vás rozhodujúci?
Vyberte 1 možnosť, ktoré najviac vystihuje to, čo od tejto spolupráce očakávate.
Field is required!
Aký je váš očakávaný rozpočet?
Stanovený rozpočet nám pomáha lepšie určiť vaše očakávania a tomu prispôsobiť ponuku z rôznych hľadísk. Pri výrobe to môže byť zvolená technológia alebo materiál, pri modelovaní a poradenstve čas dodania alebo rozsah doplnkových služieb a pod. Minimálna výška jednorázovej objednávky je 60 EUR bez DPH.
Výška očakávaného rozpočtu
Field is required!
Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?
Field is required!
Doplňujúce informácie
Ďalšie doplňujúce informácie, ktoré nám lepšie pomôžu pochopiť vaše potreby a očakávania. Čím viac informácií nám k dopytu poskytnete, tým lepšie vám budeme vedieť pomôcť.
Miesto pre vaše doplňujúce informácie k dopytu
Field is required!

Dopyty prosíme zadávajte priamo cez Nezáväznú objednávku, pretože budeme lepšie vedieť pripraviť vašu ponuku na základe pripravených otázok:

Online objednávka