Personalizované dentálne pomôcky

Nízko-sériová výroba krytiek hliníkových profilov
7. mája 2019
Nízkosériová výroba 3D tlač
Nízko-sériová výroba 3D tlačou
29. júla 2018


3D Hubs | Moderná stomatológia sa spolieha primárne na výrobu presných, malých, hladkých a tvarovo zložitých dielov, ktoré sú presne navrhnuté pre konkrétneho pacienta.

Každý chrup je unikátny, čo znamená, že aj tieto diely je potrebné vyrábať presne na mieru. So schopnosťou 3D tlače splniť všetky tieto predpoklady, je zastúpenie 3D tlače v dentálnom priemysle viac ako 13% z celkového podielu výroby.

S technológiou 3D tlače SLA je možné vyrábať veľmi hladký povrch dielov, pre zvýšenie komfortu pacientov. Taktiež dokončovacie práce po výrobe sú pomerne nenáročné. Boli vyvinuté špeciálne materiály pre dentálny priemysel, ktoré je možné aj sterilizovať a telo pacienta ich bez problémov príjme.

V dentálnom priemysle sa najviac rozšírilo využitie 3D tlače pri výrobe dentálnych vŕtacích prípravkoch a to hlavne kvôli nízkej výrobnej cene a rýchlom čase výroby.

Táto štúdia prezentuje ako stolná SLA 3D tlačiareň bola využitá pri umiestnení dentálneho implantátu na miesto chýbajúceho zubu pacienta. Presné vedenie vŕtacieho prípravku umožnilo umiestnenie implantátu na správne miesto. Požiadavky na výrobu sú, aby diel presne pasoval na pacientov chrup a pritom bol dostatočne pevný počas vŕtania.

Po vykonaní 3D skenu chrupu pacienta bol vytvorený 3D model prípravku. Dizajn bol prekonvertovaný do STL formátu a pripravený pre 3D tlač. Orientácia dielu bola optimalizovaná tak, aby počas tlače bola minimalizovaná plocha prierezu v každej vrstve (pre zníženie tendencie odlupovania vrstiev počas tlače vplyvom). Podpory boli umiestnené len na miesta, ktoré neprichádzajú do priameho kontaktu s chrupom.

Konkrétne diel v tejto štúdii bol vyrobený na tlačiarni Formlabs Form 2 s použitím materiálu Formlabs Dental Resin. Po vytlačení bol diel opláchnutý v isopropyl alkohole a vytvrdený UV svetlom. Boli odstránené podpory, vložené oceľová vodiaca vložky a celý diel bol sterilizovaný.

Okrem toho, že sa výrazne znížili výrobné náklady a čas celého procesu výroby, taktiež bol skrátený čas potrebný na zákrok práve pri použité 3D tlačeného prípravku. Z obvyklých 60 minút klesol čas na 20 minút.

Technologický pokrok 3D tlače umožnil práve takéto aplikácie výroby, kde je možné diely tlačiť priamo v ordinácii alebo v malých dentálnych laboratóriách.

3D tlač v dentálnom priemysle

Dokončený vŕtací prípravok počas zákroku.

Využitie 3D tlače v stomatológii

3D návrh vŕtacieho procesu počas fázy dizajnovania.

3D tlač dentálne pomôcky

Zľava doprava - vytlačený prípravok, vytvrdený UV svetlom, odobraté podpery,

vložená presná oceľová vložka, po sterilizácii.


Zdroj: 3D Hubs