Technológie


Technológia FFF/FDM

Termoplasty vyrobené technológiou tavenia plastovej struny (výhody: nízka cena, univerzálnosť, nevýhody, nižšia presnosť a kvalita povrchu)

  • Výroba modelov z materiálov PLA a PETG: 4€/hod. vrátane materiálu,
  • Výroba modelov z materiálov ABS a ASA: 6€/hod. vrátane materiálu,
  • Výroba modelov z materiálov Nylon PA12, Nylon PA12 + 15% uhlíkových vlákien: 8€/hod. vrátane materiálu.


Technológia MJF/SLS 

Termoplasty vyrobené technológiou spekania polymerového prášku (výhody: vyššia presnosť a pevnosť, nevýhody: dlhší čas dodania a nasiakavý povrch)

  • Výroba modelov z materiálov technológiou MJF a SLS: pripravíme individuálnu ponuku.


Technológia SLA/DLP 

Reaktoplasty vyrobené technológiou vytvrdzovania živice (výhoda: vysoká kvalita povrchu a presnosť, nevýhody: vyššia krehkosť a cena)

  • Výroba modelov z materiálov technológiou SLA a DLP: pripravíme individuálnu ponuku.


Technológie DMLS/SLM

Kovy (výhody: vlastnosti zrovnateľné s konvenčnými kovmi, nevýhody: vysoká cena a dlhé časy dodania)

  • Výroba modelov z materiálov technológiami DMLS a SML: pripravíme individuálnu ponuku.


Technológie CFF a Fiber TM

Kompozity (výhody: dvojnásobná pevnosť v porovnaní s oceľou pri štvrtinovej hmotnosti, nevýhody: vysoká cena a menší tlačový objem)

  • Výroba modelov z materiálov technológiami CFF a Fiber TM: pripravíme individuálnu ponuku.


Porovnanie výrobných presností jednotlivých technológií

 

Názov technólógieDosiahnuteľná výrobná presnosť [mm]
FDM/FFF± 0,5%, najlepšie ± 0,2 mm
SLA/DLP± 0,5%, najlepšie ± 0,15 mm
MJF/SLS± 0,3%, najlepšie ± 0,1 mm
DMLS/SLM± 0,1 mm
CFF/FIBER± 0,5%, najlepšie ± 0,2 mm
Binder Jetting± 5%
Tech. Strateného voskuPo zmrštení je presnosť ± 0,15 mm

Viac informácií o ponúkaných materiáloch vrátane základného popisu ich využitia nájdete na podstránke Materiály pre 3D tlač:

Všetky ceny sa vzťahujú pre už poskytnutý 3D model vo formáte STEP, IGES alebo STL. Konštrukčné práce a úpravy sú spoplatnené individuálne podľa cenníka, ktorý nájdete na podstránke Modelovanie pre 3D tlač:

Poradenstvo a školenia sú spoplatnené samostatne. Viac info nájdete na podstránke Poradenstvo a školenia pre 3D tlač.

error: Obsah je chránený!!