Generatívny dizajn


Jedná sa o pokročilú výpočtovú metódu, ktorou vieme dosiahnuť ideálny tvar telesa (vzhľadom na zadané podmienky - materiál, zaťaženie, uchytenie dielu a pod.), s takou rýchlosťou a presnosťou, akou nedosiahne žiadny konštruktér alebo ani celé vývojové tímy.

Podobne ako metóda topologickej optimalizácie, jedná sa metódu pre výpočet najvhodnejšieho geometrického tvaru telesa alebo zostavy pri známych okrajových podmienkach. Oproti topologickej optimalizácií je rozdiel v tom, že objem sa v priestore postupne tvorí a iteruje, pričom pri topologickej optimalizácií sa len odoberá už z existujúceho a vopred zadefinovaného objemu.

Výstupom generatívneho dizajnu sú spravidla desiatky rôznych dizajnových možností, ktoré konštrúkter už len vyhodnotí na základe rôznych kritérií a zvolí najvhodnejší dizajn:


Pre aké technológie môžete využiť generatívny dizajn?

Veľkou výhodou je zohľadnenie výrobnej technológie pri návrhu dizajnu.

Generatívny dizajn nám umožňuje diely optimalizovať pre nasledovné výrobné technológie:

 1. aditívne technológie (3D tlač - prakticky bez tvarových obmedzení),
 2. CNC 2,5-osé, 3-osé alebo 5-osé trieskové obrábanie,
 3. odlievanie alebo vstrekovanie
 4. 2-osé rezanie


Aké diely alebo zostavy sú vhodné pre generatívny dizajn?

 • Diely alebo zostavy, kde sa z hľadiska funkcie alebo životnosti vyžaduje najnižšia možná hmotnosť,
 • Diely alebo zostavy produkované vo vysokých výrobných množstvách, kde optimalizácia prinesie dlhodobo značné materiálové úspory,
 • Zostavy, ktoré obsahujú vysoký počet komponentov, ktoré je vhodné zredukovať do menších zostáv alebo 1 komponentu,
 • Diely, ktoré majú byť vizuálne odlišné a majú pôsobiť futuristicky,
 • Diely alebo zostavy, ktoré je potrebné vyvinúť efektívne a v krátkom čase.

Čo môžete získať využitím generatívneho dizajnu?

 • Ideálny tvar telesa s minimálnou možnou hmotnosťou,
 • Dlhodobú úsporu výrobných nákladov súvisiacu s úsporou materiálu,
 • Zvýšenie efektivity zariadení, ktoré obsahujú generatívne optimalizované diely,
 • Konsolidáciu zostáv do menších celkov,
 • Pokrokový bionický a organický dizajn.

Aká je investícia do generatívneho dizajnu?

Cena a čas dodania optimalizovaných modelov alebo zostáv je individuálny a odvíja sa o zložitosti zadania. 

Naša normohodina prác s vývojom dielov generatívnym dizajnom je 40 EUR bez DPH.

Jednoduchšie projekty vieme zrealizovať v rozsahu priemerne od 5 - 50 konštrukčných normohodín.

Komplexné projekty  vieme zrealizovať v rozsahu priemerne od 50 - 250 konštrukčných normohodín.

Termín dodania závisí od našej aktuálnej vyťaženosti. V prípade záujmu Vám vieme pripraviť individuálnu ponuku.Nezáväzná objednávka

Nezáväzna objednávka slúži na lepšie porozumenie vašich potrieb formou relevantných otázok, ktoré sme pripravili na základe našich viacročných skúseností s rôznymi projektmi. Dotazník sa skladá z troch častí: základné info, projektová časť a doplňujúce údaje. (Vyplnenie priemerne trvá od 3 do 5 min.)
Meno a priezvisko:
Field is required!
Názov spoločnosti:
(Nepovinné)
Field is required!
Tel. číslo:
(Nepovinné)
Field is required!
E-mail:
Povinné pole, aby sme Vás mohli kontaktovať
Field is required!
S akou oblasťou 3D tlače vám vieme pomôcť?
Field is required!

Špecifikácia požiadavky

Farba výrobkov:
Základné farby materiálov sú obmedzené na výber dostupných materiálov od naších dodávateľov.
Field is required!
Iná farba alebo špecifická požiadavka na povrchové spracovanie
V prípade špecifických požiadaviek na farbu a povrchové spracovanie vieme diel tmeliť, brúsiť, farbiť a lakovať. Iná farba alebo povrchové spracovanie obvykle môže výrazne predĺžiť čas dodania a zvýšiť celkovú cenu výroby.
Field is required!
Koľko kusov požadujete vyrobiť?
Počet kusov môže výrazne ovplyvniť dodací termín a jednotkovú cenu. Aby sme vedeli určiť reálny termín dodania a vypočítať cenu, potrebujeme mať definovaný presný počet dopytovaných kusov. V prípade viacerých kusov, popíšte prosím počet kusov ku každému názvu dielu.
Field is required!
Sú na výrobok(y) kladené špeciálne požiadavky?*
Tu môžete definovať požiadavky na presnosť, mechanickú pevnosť, tepelnú alebo chemickú odolnosť. V prípade ak jedná len o vzhľadový diel, prosím uveďte túto skutočnosť.
Field is required!
Funkcia výrobku?
Funkčnosť dielov nám umožní lepšie zvoliť technológiu, materiál, orientáciu dielu, kvalitu výroby a pod. Čím lepšie nám definujete funkčnosť dielov, tým lepšie vám budeme vedieť pomôcť a pripraviť ponuku priamo na mieru.
Field is required!
Nahrať dokumenty
Ako podklad pre výrobu je nevyhnutný 3D model, ideálne v univerzálnom formáte .STEP/.STP, .IGES/IGS alebo Parasolid (.x_t). Jedná sa o objemové formáty, kde nedochádza k degradácií tvaru z dôvodu exportu, ako to býva pri plošných formátoch .STL a .OBJ. V prípade ak nedisponujete 3D modelom, vieme vám ho vytvoriť na základe skice alebo dodaného výkresu pri konštrukčnej normohodine 30 EUR/hod bez DPH.
Nahrať dokument
Field is required!
Dátum dodania
Pre krátke dodacie termíny poskytujeme expresné dodanie, kde dokážame zrealizovať vývoj alebo výrobu v rýchlejšom čase za vopred dohodnutý expresný príplatok. Výška expresného príplatku sa odvíja od požadovaného termínu dodania. Pri štandardnom dodaní je výrobná cena bez príplatku.
Field is required!
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? *
Ak zvolíte možnosť, kde poznáte materiál, otvoria sa vám ďalšie polia s konkrétnymi technológiami a materiálmi ktoré máme v ponuke. Ak si neviete vybrať technológiu alebo materiál, navrhneme vám najvhodnejšie možnosti vzhľadom na požiadavky, ktoré ste uviedli.
Field is required!
Akou technológiou vyrobíme diely alebo prototyp? *
Field is required!
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia tavenia plastovej struny
Field is required!
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia spekania polymerového prášku
Field is required!
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia vytvrdzovania živice
Field is required!
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia pre 3D tlač kovov
Field is required!
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia pre 3D tlač kompozitov
Field is required!
Iný materiál
Field is required!

Modelovanie

S akou oblasťou modelovania alebo vývoja dielov vám vieme pomôcť?
Field is required!
Iné
Field is required!
Nahrať dokumenty
Pri dodaní technického výkresu alebo skice vám vieme vytvoriť 3D model spoplatnený konštrukčnou normohodinou 30 EUR/hod bez DPH. V prípade ak disponujete 3D modelom, nahrajte ho ideálne v univerzálnom formáte .STEP/.STP, .IGES/IGS alebo Parasolid (.x_t). Jedná sa o objemové formáty, kde nedochádza k degradácií tvaru z dôvodu exportu, ako to býva pri plošných formátoch .STL a .OBJ.
Nahrať dokument
Field is required!

Vzdelávanie

Ktorá oblasť poradenstva Vás zaujíma?*
Field is required!
Iné
Field is required!
Nahrať dokumenty
Nahrajte vaše podklady pre bližšiu špecifikáciu poradenstva. (Nepovinné)
Nahrať dokument
Field is required!
Ktorý atribút je pre vás rozhodujúci?
Vyberte 1 možnosť, ktoré najviac vystihuje to, čo od tejto spolupráce očakávate.
Field is required!
Aký je váš očakávaný rozpočet?
Stanovený rozpočet nám pomáha lepšie určiť vaše očakávania a tomu prispôsobiť ponuku z rôznych hľadísk. Pri výrobe to môže byť zvolená technológia alebo materiál, pri modelovaní a poradenstve čas dodania alebo rozsah doplnkových služieb a pod. Minimálna výška jednorázovej objednávky je 60 EUR bez DPH.
Field is required!
Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?
Field is required!
Doplňujúce informácie
Ďalšie doplňujúce informácie, ktoré nám lepšie pomôžu pochopiť vaše potreby a očakávania. Čím viac informácií nám k dopytu poskytnete, tým lepšie vám budeme vedieť pomôcť.
Field is required!


Zaujalo Vás to? Kontaktujte nás:

Dopyty prosíme zadávajte priamo cez Nezáväznú objednávku, pretože budeme lepšie vedieť pripraviť vašu ponuku na základe pripravených otázok:

Online objednávka