Jedná sa o pokročilú výpočtovú metódu, ktorou vieme dosiahnuť ideálny tvar telesa (vzhľadom na zadané podmienky - materiál, zaťaženie, uchytenie dielu a pod.), s takou rýchlosťou a presnosťou, akou nedosiahne žiadny konštruktér alebo ani celé vývojové tímy.

Podobne ako metóda topologickej optimalizácie, jedná sa metódu pre výpočet najvhodnejšieho geometrického tvaru telesa alebo zostavy pri známych okrajových podmienkach. Oproti topologickej optimalizácií je rozdiel v tom, že objem sa v priestore postupne tvorí a iteruje, pričom pri topologickej optimalizácií sa len odoberá už z existujúceho a vopred zadefinovaného objemu.

Výstupom generatívneho dizajnu sú spravidla desiatky rôznych dizajnových možností, ktoré konštrúkter už len vyhodnotí na základe rôznych kritérií a zvolí najvhodnejší dizajn:


Pre aké technológie môžete využiť generatívny dizajn?

Veľkou výhodou je zohľadnenie výrobnej technológie pri návrhu dizajnu.

Generatívny dizajn nám umožňuje diely optimalizovať pre nasledovné výrobné technológie:

 1. aditívne technológie (3D tlač - prakticky bez tvarových obmedzení),
 2. CNC 2,5-osé, 3-osé alebo 5-osé trieskové obrábanie,
 3. odlievanie alebo vstrekovanie
 4. 2-osé rezanie


Aké diely alebo zostavy sú vhodné pre generatívny dizajn?

 • Diely alebo zostavy, kde sa z hľadiska funkcie alebo životnosti vyžaduje najnižšia možná hmotnosť,
 • Diely alebo zostavy produkované vo vysokých výrobných množstvách, kde optimalizácia prinesie dlhodobo značné materiálové úspory,
 • Zostavy, ktoré obsahujú vysoký počet komponentov, ktoré je vhodné zredukovať do menších zostáv alebo 1 komponentu,
 • Diely, ktoré majú byť vizuálne odlišné a majú pôsobiť futuristicky,
 • Diely alebo zostavy, ktoré je potrebné vyvinúť efektívne a v krátkom čase.

Čo môžete získať využitím generatívneho dizajnu?

 • Ideálny tvar telesa s minimálnou možnou hmotnosťou,
 • Dlhodobú úsporu výrobných nákladov súvisiacu s úsporou materiálu,
 • Zvýšenie efektivity zariadení, ktoré obsahujú generatívne optimalizované diely,
 • Konsolidáciu zostáv do menších celkov,
 • Pokrokový bionický a organický dizajn.

 


Aká je investícia do generatívneho dizajnu?

Cena a čas dodania optimalizovaných modelov alebo zostáv je individuálny a odvíja sa o zložitosti zadania. 

Jednoduchšie projekty vieme zrealizovať v rozsahu priemerne od 5 - 50 konštrukčných normohodín.

Komplexné projekty  vieme zrealizovať v rozsahu priemerne od 50 - 250 konštrukčných normohodín.

Termín dodania závisí od našej aktuálnej vyťaženosti. Cenu pripravíme individuálne. V prípade záujmu Vám vieme pripraviť individuálnu ponuku.


Overenie vyrobiteľnosti

Loading

Zaujalo Vás to? Kontaktujte nás:

Dopyty prosíme zadávajte priamo cez Nezáväzný dopyt, pretože budeme lepšie vedieť pripraviť vašu ponuku na základe pripravených otázok: