O nás


Naša špecializácia je
modelovanie, výroba a poradenstvo
pre 3D tlač.

Kto sme?

Sme tím odborníkov z oblasti konštrukcie, strojárstva a technológií. Zakladateľ Ing. Petr Štěpánek ako bývalý konštruktér nástrojov a vstrekovacích foriem sa už takmer 5 rokov aktívne venuje dizajnu a výrobe 3D tlačou (aditívnymi technológiami)

Potenciál 3D tlače a aditívnych technológií sme si veľmi dobre uvedomili už v roku 2010. S narastajúcimi skúsenosťami sme začali využívať aj ďalšie technológie a okrem tavenia plastovej struny, pracujeme s vytvrdzovaním živice a spekaním polymerových a kovových práškov.

3D tlač postupne vytláča drahé vstrekovacie formy, obrovské množstvá odpadu a nepružnosť výroby, čo dokazuje aj 21% medziročný nárast 3D tlače*. Na druhú stranu však vnímame obmedzenia a zatiaľ pomerne úzke využitie aditívnych technológií.

Vzhľadom na našu viacročnú konštrukčnú strojársku prax, dokážeme pomerne objektívne zhodnotiť konvenčné metódy výroby a 3D tlač ako ich kontrast.

V roku 2018 sme preto založili prvú konštrukčnú a vývojovú kanceláriu pre 3D tlač v Banskej Bystrici.

Úspešne sme zrealizovali vyše 250 projektov pre viac ako 80 firiem na Slovensku, v Čechách a v Rakúsku.

Venujeme sa kusovej ako aj malosériovej výrobe aditívnymi technológiami, pričom okrem výroby sa venujeme optimalizácií dielov a poradenstvu. Spolupracujeme prevažne z výrobnými firmami.

* Globálne medziročné porovnanie celkového objemu výroby a služieb súvisiacich s aditívnou výrobou v rokoch 2017 a 2018 podľa Wohlers Report.


Naša špecializácia je modelovanie, výroba a poradenstvo pre 3D tlač.

Kto sme?

Sme tím odborníkov z oblasti konštrukcie, strojárstva a technológií. Zakladateľ Ing. Petr Štěpánek ako bývalý konštruktér nástrojov a vstrekovacích foriem sa už takmer 5 rokov aktívne venuje dizajnu a výrobe 3D tlačou (aditívnymi technológiami)

Potenciál 3D tlače a aditívnych technológií sme si veľmi dobre uvedomili už v roku 2010. S narastajúcimi skúsenosťami sme začali využívať aj ďalšie technológie a okrem tavenia plastovej struny, pracujeme s vytvrdzovaním živice a spekaním polymerových a kovových práškov.

3D tlač postupne vytláča drahé vstrekovacie formy, obrovské množstvá odpadu a nepružnosť výroby, čo dokazuje aj 21% medziročný nárast 3D tlače*. Na druhú stranu však vnímame obmedzenia a zatiaľ pomerne úzke využitie aditívnych technológií.

Vzhľadom na našu viacročnú konštrukčnú strojársku prax, dokážeme pomerne objektívne zhodnotiť konvenčné metódy výroby a 3D tlač ako ich kontrast.

V roku 2018 sme preto založili prvú konštrukčnú a vývojovú kanceláriu pre 3D tlač v Banskej Bystrici.

Úspešne sme zrealizovali vyše 250 projektov pre viac ako 80 firiem na Slovensku, v Čechách a v Rakúsku.

Venujeme sa kusovej ako aj malosériovej výrobe aditívnymi technológiami, pričom okrem výroby sa venujeme optimalizácií dielov a poradenstvu. Spolupracujeme prevažne z výrobnými firmami.

* Globálne medziročné porovnanie celkového objemu výroby a služieb súvisiacich s aditívnou výrobou v rokoch 2016 a 2017 podľa Wohlers Report.

Čo keby sme vyrobili iba to čo potrebujeme, práve vtedy keď to potrebujeme a priamo na mieste kde to potrebujeme?

Čo keby sme vyrobili iba to čo potrebujeme, práve vtedy keď to potrebujeme a priamo na mieste kde to potrebujeme?

Naše aktivity a skúsenosti s aditívnou výrobou:

2019/10

Lektorovanie na podujatí 3D tlač v podnikaní organizovanou spoločnosťou Slovak Business Agency (SBA) v Banskej Bystrici.

2019/10

Lektorovanie na podujatí Základy 3D tlače organizovanej spoločnosťou Link Coworking v Banskej Bystrici.

2019/10

Prezentácia našich služieb so stánkom na podujatí SlovakiaTech v Košiciach.

2019/09

Intenzívne 3-ďnové školenie zamestnancov firmy Manz Slovakia s.r.o na tému Dizajn a konštrukcia dielov pre 3D tlač.

2019/05

Účasť na 25. ročníku medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

2019/05

Účasť na wokshope Design Thinking pre podnikanie organizovaný SBA a Košice IT Valley.

2019/01

Lektorovanie na podujatí Aditívne technológie a 3D tlač na dlani organizovaný 365 labom v Banskej Bystici.

2018/10

Partner podujatia a vystavujúci na konferencii Výrobný manažment 2018 v Žiline so stánkom pre aditívne technológie.

2018/10

Účasť na Fóre aditívnej výroby (súčasť Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne).

2018/08

Lektorovanie pre výber detských talentov vrámci projektu IT akadémia na tému 3D tlač v praxi.

2018/01

Odborný členstvo komisie pre Celoslovenskú súťaž 3D tlače stredoškolákov.

2017/10

Rečník na workshope projektu OpenMaker na tému Aditívne technológie pre priemyselné spoločnosti.

2017/07

Lektorovanie na Workshope 3D tlače organizovaný centrom Link Coworking Banská Bystrica na tému Využitie 3D tlače.

2017/06

Lektorovanie na podujatí Roadshow IPA - Aditívna výroba a Gevorkyan na tému Aditívna výroba a budúcnosť výroby.

2017÷2018

Aktívne využívanie softvéru AutoCAD Fusion 360 pre využitie aditívnej výroby.

2016/08

Účasť na seminári Think Additive - prvý seminár svojho druhu v oblasti aditívnej výroby a 3D tlače na Slovensku.

2016÷2017

Navrhovanie oceľových vstrekovacích vložiek pre aditívnu výrobu metódou DMLS pre spoločnosť Gevorkyan s.r.o.

2015÷2017

Projektovanie prípravkov na obrábanie a upínanie vyrobených metódou FFF pre spoločnosť Gevorkyan s.r.o..

2010÷2015

Aktívna práca s technológiami tavenia plastovej struny, vytvrdzovania živice a spekania polymerových a kovových práškov..

Naše aktivity a skúsenosti s aditívnou výrobou:

2019/10

Lektorovanie na podujatí 3D tlač v podnikaní organizovanou spoločnosťou Slovak Business Agency (SBA) v Banskej Bystrici.

2019/10

Lektorovanie na podujatí Základy 3D tlače organizovanej spoločnosťou Link Coworking v Banskej Bystrici.

2019/10

Prezentácia našich služieb so stánkom na podujatí SlovakiaTech v Košiciach.

2019/09

Intenzívne 3-ďnové školenie zamestnancov firmy Manz Slovakia s.r.o na tému Dizajn a konštrukcia dielov pre 3D tlač.

2019/05

Účasť na 25. ročníku medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

2019/05

Účasť na wokshope Design Thinking pre podnikanie organizovaný SBA a Košice IT Valley.

2019/01

Lektorovanie na podujatí Aditívne technológie a 3D tlač na dlani organizovaný 365 labom v Banskej Bystici.

2018/10

Partner podujatia a vystavujúci na konferencii Výrobný manažment 2018 v Žiline so stánkom pre aditívne technológie.

2018/10

Účasť na Fóre aditívnej výroby (súčasť Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne).

2018/08

Lektorovanie pre výber detských talentov vrámci projektu IT akadémia na tému 3D tlač v praxi.

2018/01

Odborný členstvo komisie pre Celoslovenskú súťaž 3D tlače stredoškolákov.

2017/10

Lektorovanie na workshope projektu OpenMaker na tému Aditívne technológie pre priemyselné spoločnosti.

2017/07

Lektorovanie na Workshope 3D tlače organizovaný centrom Link Coworking Banská Bystrica na tému Využitie 3D tlače.

2017/06

Lektorovanie na podujatí Roadshow IPA - Aditívna výroba a Gevorkyan na tému Aditívna výroba a budúcnosť výroby.

2017÷2018

Aktívne využívanie softvéru AutoCAD Fusion 360 pre využitie aditívnej výroby.

2016÷2017

Navrhovanie oceľových vstrekovacích vložiek pre aditívnu výrobu metódou DMLS pre spoločnosť Gevorkyan s.r.o.

2016/08

Účasť na seminári Think Additive - prvý seminár svojho druhu v oblasti aditívnej výroby a 3D tlače na Slovensku.

2015÷2017

Projektovanie prípravkov na obrábanie a upínanie vyrobených metódou FFF pre spoločnosť Gevorkyan s.r.o..

2010÷2015

Aktívna práca s technológiami tavenia plastovej struny, vytvrdzovania živice a spekania polymerových a kovových práškov..

Často kladené otázky (FAQ)

Naše skúsenosti sú viac ako 5 rokov aktívnej prace s optimalizáciou modelov a výrobou na 3D tlačiarňach. Pracujeme primárne s technológiami tavenia plastovej struny (FDM), vytvrdzovania živice (DLP) a spekania polymérového prášku (SLS/MJF). Taktiež máme úspešne zrealizovaných viacero projektov 3D tlače kovu.

Od roku 2017 sa venujeme aktívne aj poradenstvu pre 3D tlač a aditívne technológie, aby sme mohli naše know-how a skúsenosti odovzdávať ďalej.

Viac o nás si môžete prečítať v tejto sekcii:

https://stepanek3d.sk/o-nas/

V rámci 3D tlače (aditívnych technológií) vieme navrhnúť výrobnú technológiu, optimalizovať proces, vytvoriť a upraviť 3D modely a realizovať samotnú výrobu.

Výroba je možná už od jedného kusu. Maximálny počet kusov závisí od našich aktuálnych kapacít. Pre existujúcich klientov však vyrábame v objemoch stovky až tisícky kusov mesačne.

Realizujeme aj odborné poradenstvo, ktoré zahŕňa dizajn, optimalizáciu, voľba výrobných parametrov, výber stroja, výpočet návratnosti investície a iné. Je určené pre firmy aj pre jednotlivcov.

Viac v sekcii Služby pre 3D tlač: https://stepanek3d.sk/sluzby-pre-3d-tlac/

Ponúkame osobný a individuálny prístup s dôkladnou analýzou toho, čo skutočne potrebujete. Ak sa dohodneme na spoločnej spolupráci, venujeme Vám dostatok času v každej fáze projektu.

Dokážeme flexibilne reagovať na rôzne požiadavky. Špecializujeme sa na modelovanie, optimalizáciu a poradenstvo pre 3D tlač a v každej tejto oblasti Vám vieme pomôcť.

Vzhľadom na naše odborné a viacročné know-how v odbore, veríme, že dokážeme pomerne objektívne zhodnotiť konvenčné metódy výroby a 3D tlače ako ich kontrast.

Viac v sekcii o Nás: https://stepanek3d.sk/o-nas/

Load More

Referencie

 • Dávid Rodina, Quality Engineer
  Chcem sa poďakovať Stepanek3D za odborné školenie v oblasti 3D tlače, ktoré nám pomohlo v zefektívnení práce pri výrobe a aj pri dizajne dielov. Odporúčame absolvovanie školenia aj ďalším firmám, ktoré sa chcú začať zaoberať alebo zlepšiť vo využívaní týchto technológií.
  Dávid Rodina, Quality Engineer
  AAH PLASTICS Slovakia s. r. o.
 • Ľubomír Engler, Konateľ
  Ďakujem za profesionálny prístup a expresné dodanie. Som maximálne spokojný.
  Ľubomír Engler, Konateľ
  Ekronn Plus s.r.o.
 • Filip Beňák, Konštruktér
  Využili sme 3-dňové školenie pre pokročilú 3D tlač a bolo nám odovzdané know-how, ktoré nám ušetrilo veľa času a prostriedkov. Školenie nám poskytlo ucelený pohľad na technológiu 3D tlače a možnosti jej využitia v konkrétnych aplikáciach. Prístup ku školeniu bol na vynikajúcej úrovni.
  Filip Beňák, Konštruktér
  Manz Slovakia, s r.o.
 • Peter Jamriška, Obchodno-technický poradca

  V našej firme MTS sme v roku 2019 investovali do technológie 3D tlače. Preto sme sa obrátili na Stepanek3D s požiadavkou o optimalizáciu a doladenie tlače. Poradenstvo nám pomohlo pochopiť niektoré procesy, ktorým sme dovtedy nerozumeli. Z mimoriadneho know-how a skúseností naša spoločnosť doteraz profituje.

  Peter Jamriška, Obchodno-technický poradca
  MTS, spol. s r.o.
 • Dalibor Doboly, Konateľ
  Pri využití služieb 3D tlače oceňujeme predovšetkým profesionálny a rýchly prístup. Určite tieto služby využijeme opakovanie a takisto ich budeme aj doporučovať ďalej.
  Dalibor Doboly, Konateľ
  GATYS, s.r.o.
 • Štefan Atanasov, Product Designer
  Skvelá spolupráca! Všetky dohodnuté termíny boli dodržané. Ceníme si proaktívny prístup a komunikáciu, pretože odpoveď bola vždy veľmi promptná. V priebehu celého projektu sme mali pocit, že sme jediný klient a to vnímame v súčasnosti ako vysokú pridanú hodnotu.
  Štefan Atanasov, Product Designer
  01 People s.r.o.
 • Ing. Viktoria Vranská, konateľ
  S vyhotovením zákazky pre 3D modelovanie a konštrukčné práce, konkrétne s projektom „Model výrobnej haly a inštalácia vykurovacích a chladiacich zariadení“ sme ostali spokojní. Precízna práca, zodpovedný prístup, dodanie na čas.
  Ing. Viktoria Vranská, konateľ
  ADRIAN GROUP s.r.o.
 • Lukáš Fertaľ, CEO
  Na školení som sa dozvedel všetko čo som potreboval vedieť, keďže 3D tlač je náročnejšia ako by sa mohla zdať. Školením sa to však len začína a profesionálne poradenstvo pokračuje aj na diaľku. Vrelo odporúčam!
  Lukáš Fertaľ, CEO
  FlukoLand
Online objednávka