3D modelovanie dielov a zostáv alebo ich vývoj a sú nevyhnutné pri príprave podkladov pre akúkoľvek výrobnú technológiu. Vďaka našej špecializácii pre aditívnu výrobu (technológie 3D tlače), ako aj skúsenosti s konvenčnými technológiami Vám vieme pomôcť s kompletnou prípravou od myšlienky, cez prototyp až po malosériovú výrobu. A to s ohľadom na ekonomiku, kvalitu a termíny výroby. 

 • Na základe výkresu alebo skice pre vás pripravíme profesionálny 3D model dielov a zostáv, určených pre výrobu 3D tlačou,
 • Upravíme a optimalizujeme už existujúce modely pre 3D tlač, na základe vašich potrieb a požiadaviek,
 • Pomocou topologickej optimalizácie a generatívneho dizajnu, znížime hmotnosť dielov alebo počet komponentov v zostavách,
 • Vďaka reverznému inžinierstvu, z vášho fyzického modelu vytvoríme digitálny 3D model pre výrobu alebo iné použitie,
 • Vieme realizovať aj vývoj komplexných projektov,
 • 3D modelovanie realizujeme primárne v softvéri Autodesk Fusion 360.

Tvorba 3D modelov z technických výkresov

Využívame naše skúsenosti z výroby a strojárstva a podporu CAD systému Autodesk Fusion 360.

Na základe všeobecne platných postupov a noriem z konštruovania vytvoríme z technického výkresu 3D model parametrickým modelovaním.

Podľa požadaviek vieme upraviť alebo optimalizovať tieto modely.

Novinkou je zdieľanie odkazu na cloudové zobranie 3D prostredia s možnosťou zobraziť, merať a komentovať v reálnom času aktuálnu verziu modelu. 

Reverzné inžinierstvo

Pre vytvorenie presnej digitálnej kópie používame 3D skenery a manuálnu úpravu modelov na základe meraní. Týmto spôsobom vieme previesť plošný 3D sken na presnú objemovú rekonštrukciu, vhodnú pre tvorbu technických výkresov.

Výhodou je relatívne vysoká rýchlosť celého procesu. Pri tvarovo jednoduchších dielov je možné expresne spracovať modely alebo aj výkresy do 24 hodín. Pri tvarovo zložitejších aj rozmerovo väčších dieloch môže proces spracovania trvať niekoľko pracovných dní.

V praxi sa stretávme s prípadmi, kedy je originálny komponent v určitých miestach poddimenzovaný a toto vieme jednoducho zosilniť keď disponujeme 3D modelom. To znamená, že nový diel bude plniť funkciu lepšie ako originál.

3D skenovanie

Vďaka 3D skenovaniu, priemyselnej CT a reverznému inžinierstvu prenesieme fyzický diel do 3D geometrie. Pomáhame firmám s malými a jednorazovými projektmi až po opakované a dlhodobé komplexné vývojové projekty.

Vieme vyhladiť povch a kritické plochy upraviť na teoreticky presnú nominálnu hodnotu,

Dodáme sken v mnohých formátoch, ako objemových STEP/STP, IGES/IGS, Parasolid,  tak aj plošných ako STL a OBJ.

 Výhody optimalizácie

 1. Minimalizácia hmotnosti,
 2. Celková optimalizácia zostavy,
 3. Výrazne menšia závislosť na dodávateľskom reťazci,
 4. Skracovanie lead-time,
 5. Nižšie montážne náklady,
 6. Nižšie servisné náklady a nižšia poruchovosť.

 

Ohľahčovanie a konsolidácia dielov a zostáv

Okrem vývoja a modelovania dielov poskytujeme aj profesionálne ohľahčovanie dielov a zostáv a spájanie zostáv do menších celkov. 

Jedná sa o pokročilé výpočtové metódy tzv. Generatívneho dizajnu a Topologickej optimalizácie, ktorými vieme dosiahnuť ideálny tvar telesa (vzhľadom na zadané podmienky - materiál, zaťaženie, uchytenie dielu a pod.), s takou rýchlosťou a presnosťou, akou nedosiahne žiadny konštruktér alebo ani celé vývojové tímy.


Aká je investícia do modelovania?

Cena a čas dodania optimalizovaných modelov alebo zostáv je individuálny a odvíja sa o zložitosti zadania. 

Jednoduchšie projekty vieme zrealizovať v rozsahu priemerne od 5 - 50 konštrukčných normohodín.

Komplexné projekty  vieme zrealizovať v rozsahu priemerne od 50 - 250 konštrukčných normohodín.

Termín dodania závisí od našej aktuálnej vyťaženosti. Cenu pripravíme individuálne. V prípade záujmu Vám vieme pripraviť individuálnu ponuku.

Overenie vyrobiteľnosti

Loading

Zaujalo Vás to? Kontaktujte nás:

Dopyty prosíme zadávajte priamo cez Nezáväzný dopyt, pretože budeme lepšie vedieť pripraviť vašu ponuku na základe pripravených otázok: