Prevádzanie výrobných výkresov do 3D modelov je často využívaná služba, a to z dôvodu, že 3D modely je možné ďalej upravovať, vkladať do zostáv alebo vypracovať na ich základe nové výkresy.  Ako to prebieha a čo tento proces zahŕňa?


Ako funguje prevedenie výkresov do 3D modelov u nás?

Využívame naše skúsenosti z výroby a strojárstva a podporu CAD systému Autodesk Fusion 360.

Na základe všeobecne platných postupov a noriem z konštruovania vytvoríme z technického výkresu 3D model parametrickým modelovaním.

Podľa požadaviek vieme upraviť alebo optimalizovať tieto modely. 


V akých formátoch vieme dodať 3D modely a výkresy?

Pracujeme primárne v CAD systéme Autodesk Fusion 360, ktorý umožňuje export modelov aj do univerzálnych objemových formátov ako STEP/STP alebo IGES/IGS. 

Takisto modely vieme exportovať do plošných formátov ako OBJ a STL.

V prípade požiadvky na spracovanie modelu a následne aj technického výkresu, vieme dodať výkresy vo formátoch DWG, DXF alebo PDF.


Aké sú obmedzenia tohto procesu?

Ku korektnému výstupu potrebujeme mať korektne zadefinované vstupy, čo znamená, technický výkres, ktorý spĺňa všetky aktuálne náležitosti technického kreslenia a spĺňa platné technické normy STN ISO. 

Pokiaľ výkres nie je kompletný alebo obsahuje nejednoznačnosti, budeme potrebovať ich doplnenie.Ako zadať požiadavku na prevedenie výkresov do 3D modelov?

Pokiaľ uvažujete alebo máte záujem o tieto služby, prosíme vyplňte formulár pre nezáväznú objednávku a náš špecialista Vás spätne kontaktuje.

Overenie vyrobiteľnosti

Loading

Zaujalo Vás to? Kontaktujte nás:

Dopyty prosíme zadávajte priamo cez Nezáväzný dopyt, pretože budeme lepšie vedieť pripraviť vašu ponuku na základe pripravených otázok: