Mikrofokálny röntgenový tomograf s ochranným pochôdznym kabinetom umožňuje nedeštruktívnu 3D analýzu pre skúmanie pórovitosti dielov rôznych materiálov, objemové 3D skenovanie alebo porovnávanie rozmerov.

Technické parametre zariadenia:

  • 240 kV unipolárna rtg trubica otvoreného typu
  • 180 kV HPNF nanofokusová trubica;
  • presný 7-osový manipulačný systém na žulových blokoch zabezpečuje stabilitu a presnosť merania;
  • vysoká obrazová kvalita zabezpečená veľkoplošným GE DXR detektorom;
  • maximálne voxelové rozlíšenie pre 240 kV tubicu do 2 µm a do 1 µm pre 180 kV trubicu
  • max. rozmery testovaného predmetu : v = 800 mm, φ = 800 mm, m = 50 kg;
Automatická analýza pórovitosti.

Automatická analýza pórovitosti. Veľkosť pórov môže byť znázornená v rôznych farbách

Konštrukcia priemyselného mikro-CT, na rozdiel od klinického, je založená na fixnej rtg trubici a fixnom detektore, medzi ktorými rotuje vzorka, a využívanej energii žiarenia > 12,4 keV. 240 kV rtg trubica je vhodná najmä na masívnejšie, rádioskopicky hustejšie a väčšie vzorky, čomu úmerne klesá aj detail rozlíšenia. 180 kV rtg trubica poskytuje detailné rozlíšenie až 1µm pre objekty malých rozmerov. Tieto vlastnosti predurčujú zariadenie na výskum priestorového usporiadania pórov v dielov, kontrolu, meranie a porovnávanie nominálnych a aktuálnych hodnôt priemyselných výrobkov. Ako príklad je uvedená analýza kryštálu apatitu podávajúca charakteristiku veľkosti inklúzií a prázdnych priestorov, ich distribúciu a tvar.

Pri oceli je z praxe možný presvit orientačne do hĺbky 10 mm.

 

 

Software na vyhodnotenie naskenovaných dát VGStudio MAX 2.2 je doplnený o moduly:

  • Porosity/Inclusion Analysis – analýza veľkosti a distribúcie pórov a inklúzií
  • Coordinate Measurement – naviazanie základných elementov na objemové dáta
  • Actual/Nominal Comparisom – porovnávanie aktuálnych a projektovaných hodnôt
  • Wall Thickness Analysis – analýza hrúbky stien a vytvorenie pseudofarebného 3D modelu.

 

Aká je investícia do 3D skenovania tomografom?

Nakoľko je každý diel unikátny z hľadiska geometrie, pripravíme ponuku individuálne na mieru. Dopyty môžete zadať priamo cez Nezáväzný dopyt.

 

Aký je štandardný dodací termín?

Meranie vieme zabezpečiť štandardne v rozsahu do troch pracovných dní. 

V prípade expresnej požiadavky vieme v určitých prípadoch sken dodať aj do 24 hodín.

Overenie vyrobiteľnosti

Loading

Zaujalo Vás to? Kontaktujte nás:

Dopyty prosíme zadávajte priamo cez Nezáväzný dopyt, pretože budeme lepšie vedieť pripraviť vašu ponuku na základe pripravených otázok: