3D skenovanie je v mnohých prípadoch rýchly a presný spôsob vytvorenia 3D modelu z fyzického dielu. Skenujú sa prevažne tvarovo zložité diely, ktoré sú bežnými meracími prostriedkami ťažko merateľné. Pridanou hodnotou je, že po parametrickom premodelovaní s 3D modelom viete ďalej pracovať a upraviť jeho tvar alebo rozmery podľa požiadaviek. Následne ho opäť vyrobiť rôznymi technológiami alebo vypracovať výkresovú dokumentáciu. Čo všetko vieme vrámci 3D skenovania poskytnúť?

 • Na základe fyzického dielu, vytvoríme presný digitálny model s presnosťou skenovania do ± 64 mikrónov,
 • Vieme vyhladiť povch a kritické plochy upraviť na teoreticky presnú nominálnu hodnotu,
 • Dodáme sken v mnohých formátoch, ako objemových STEP/STP, IGES/IGS, Parasolid,  tak aj plošných ako STL a OBJ.
 • Kombinácia dotykového a bezdotykového merania. Vysoko presné laserové skenovanie so snímaním až 1,2 milióna bodov za sekundu.
 • Schopnosť naskenovať až viac ako 95% typov povrchov bez použitia referenčných bodov a povrchových úprav. Len v prípade vysoko reflektívnych a priehľadných plôch je potrebné použiť kriedový sprej.
 • Zariadenia kalibrované podľa certifikátu ISO 10360-12.
 • Na základe vašich potrieb a požiadaviek upravíme a optimalizujeme
Presnosť sondy

+/- 0,064 mm

Presnosť skenovania

+/- 0,064 mm

Rozsah merania: 

3500 mm priemer vo všetkých osiach

Rýchlosť skenovania

1,2 milióna/s

Velkosť skenu

Vhodné pre automobilové diely až do dĺžky 3,5 m


Kedy je vhodné 3D skenovanie?

3D skenovanie sa používa hlavne v prípadoch:

 1. ak potrebujete rýchlo a relatívne presne vytvoriť digitálny model z fyzického dielu,
 2. ak sú najväčšie rozmery dielov do 3500 mm,
 3. kde geometria nie je jednoducho merateľná napr. posuvným meradlom alebo mikrometrom. Jedná sa o zakrivené povrchy, tvarové prvky a pod. 

 


Kedy 3D skenovanie nie je vhodné?

3D skenovanie nie je vhodné, v prípadoch ak:

 1. je potrebné zachytiť internú geometriu, ktorá priamym optickým / dotykovým skenovaním nie je viditeľná (možnosť použiť priemyselné CT - tomografiu),
 2. V prípade ak najväčšie rozmery dielov sú väčšie ako 3500 mm. V každom prípade je vhodné sa pred každým dopytom poradiť s našim expertom, ktorý overí možnosť 3D skenovania,
 3. V prípade ak sú požadované tolerancie modelu lepšie ako ± 0,064 mm.

 Výhody 3D Skenovania

 1. Rýchle kombinované riešenie pre 3D skenovanie a meranie sondou,
 2. Možnosť skenovania priamo u Vás vo firme,
 3. Na prípravu meraného povrchu nie je potrebné žiadne práškovanie ani referenčné body,
 4. Možnosť skenovania v exteriéroch,
 5. Zariadenia kalibrované podľa certifikátu ISO 10360-12.

Aká je investícia do 3D skenovania?

Normohodina skenovania s meracím ramenom Hexagon Absolute Arm v našej réžií (obsluha + spracovanie dát) je 90 EUR bez DPH.

Pre referenciu tvarovo jednoduchšie modely je možné oskenovať v rozsahu 1 ÷ 2 normohodín ( 90 ÷ 180 EUR bez DPH).

Tvarovo zložitejšie orientačne v rozsahu 2 ÷ 4 normohodín  (180 ÷ 360 EUR bez DPH).

Skenovanie s výjazdom kdekoľvek v rámci SR vždy kalkulujeme ako celodenný výjazd, a teda 8 normohodín + 50 EUR cestovné a stravné náhrady. Celkovo 770 EUR bez DPH. 

Cenovú ponuku Vám však vždy pripravíme individuálne na základe konkrétnych dielov, ktoré plánujete zoskenovať. Cenové hladiny vyššie slúžia len pre referenciu.

Aké sú výstupné formáty 3D modelov?

Keďže sa jedná o plošné formáty, modely exportu sú štandardne STL alebo OBJ.

Modely vieme následne v rámci našich konštrukčných kapacít aj premodelovať z plošného telesa na parametrické objemové. To vieme dodať s vyhladeným povrchom a presne zadefinovaných prvkov vo formáte STP/STEP, IGES/IGS a X_T a iné formáty. Modely vieme aj ľubovoľne upraviť. Po dohode vypracovať aj technickú dokumentáciu. Tieto služby sú spoplatnené nad rámec skenovania a ponuku radi pripravíne individuálne.


Aký je termín dodania?

Závisí od našich aktuálnych kapacít a zložitosti projektu. Štandardne od 1. do 5. pracovných dní.  O aktuálnom termíne dodania pre Váš projekt sa prosím informujte telefonicky na +421907319874 alebo emailom info@stepanek3d.sk .

 

Overenie vyrobiteľnosti

Loading

Zaujalo Vás to? Kontaktujte nás:

Dopyty prosíme zadávajte priamo cez Nezáväzný dopyt, pretože budeme lepšie vedieť pripraviť vašu ponuku na základe pripravených otázok: