Podobne ako metóda generatívneho dizajnu, jedná sa metódu pre výpočet najvhodnejšieho geometrického tvaru telesa alebo zostavy pri známych okrajových podmienkach. Oproti generatívneho dizajnu je rozdiel v tom, že objem sa len odoberá už z existujúceho a vopred zadefinovaného objemu, pričom pri generatívnom dizajne sa postupne tvorí a orientuje v priestore.

Výstupom topologickej optimalizácie je 3D model, ktorý má ideálnu geometriu vzhľadom na pôvodný (neoptimalizovaný) dizajn, pričom spĺňa všetky zadané okrajové podmienky výpočtu so stanoveným koeficientom bezpečnosti. 

Viac informácií o samotnom procese výpočtu topologickej optimalizácie nájdete na našom blogu v článku Čo je to topologická optimalizácia?


Pre aké technológie môžete využiť topologickú optimalizáciu?

Topologickú optimalizáciu je možné využiť v základom výstupe len pre aditívne technológie, keďže výpočet nezohľadňuje výrobnú technológiu.

Model je však možné manuálne upraviť tak, aby bol vyrobiteľný akoukoľvek výrobnou technológiou.

V kontraste, metóda generatívneho dizajnu zohľadňuje pri základnom výpočte aj rôzne výrobné technológie.Aké diely alebo zostavy sú vhodné pre topologickú optimalizáciu?

  • Diely alebo zostavy, kde sa z hľadiska funkcie alebo životnosti vyžaduje najnižšia možná hmotnosť,
  • Diely alebo zostavy produkované vo vysokých výrobných množstvách, kde optimalizácia prinesie dlhodobo značné materiálové úspory,
  • Zostavy, ktoré obsahujú vysoký počet komponentov, ktoré je vhodné zredukovať do menších zostáv alebo 1 komponentu,
  • Diely, ktoré majú byť vizuálne odlišné a majú pôsobiť futuristicky,
  • Diely alebo zostavy, ktoré je potrebné vyvinúť efektívne a v krátkom čase.

 


Čo môžete získať využitím topologickej optimalizácie?

  • výrazné zníženie hmotnosti existujúceho dizajnu (priemerná úspora z praxe je 30 - 70%)
  • Dlhodobú úsporu výrobných nákladou súvisiacu s úsporou materiálu,
  • Zvýšenie efektivity zariadení, ktoré obsahujú topologicky optimalizované diely,
  • Pokrokový bionický a organický dizajn.

 


Aká je investícia do topologickej optimalizácie?

Cena a čas dodania optimalizovaných modelov alebo zostáv je individuálny a odvíja sa o zložitosti zadania. 

Jednoduchšie projekty vieme zrealizovať v rozsahu priemerne od 5 - 25 konštrukčných normohodín.

Komplexné projekty  vieme zrealizovať v rozsahu priemerne od 25 - 150 konštrukčných normohodín.

Termín dodania závisí od našej aktuálnej vyťaženosti. Cenu pripravíme individuálne na základe náročnosti. V prípade záujmu Vám vieme pripraviť individuálnu ponuku.


Overenie vyrobiteľnosti

Loading

Zaujalo Vás to? Kontaktujte nás:

Dopyty prosíme zadávajte priamo cez Nezáväzný dopyt, pretože budeme lepšie vedieť pripraviť vašu ponuku na základe pripravených otázok: