Služby pre 3D tlač

Modelovanie pre 3D tlač

 • Profesionálne 3D modelovanie nových dielov a zostáv, určených pre výrobu 3D tlačou,
 • Úprava a optimalizácia existujúcich modelov pre 3D tlač,
 • Topologická optimalizácia dielov,
 • 3D skenovanie.

Modelovanie pre 3D tlač

 • Profesionálne 3D modelovanie nových dielov a zostáv, určených pre výrobu 3D tlačou,
 • Úprava a optimalizácia existujúcich modelov pre 3D tlač,
 • Topologická optimalizácia dielov,
 • 3D skenovanie.

Výroba 3D tlačou

 • Výroba technológiou FFF/FDM z materiálov ABS, PLA, PETG, ASA, Nylon, PP, TPU a iné,
 • Výroba technológiou SLA - rôzne druhy živíc, pre vzhľadové alebo funkčné výrobky,
 • Výroba technológiou SLS z materiálov polyamid PA12, PA12 a sklenné častice, alumid,
 • Výroba technológiami SLM/DMLS - čisté kovy a zliatiny.

Výroba 3D tlačou

 • Výroba technológiou FFF/FDM z materiálov ABS, PLA, PETG, ASA, Nylon, PP, TPU a iné,
 • Výroba technológiou SLA - rôzne druhy živíc, pre vzhľadové alebo funkčné výrobky,
 • Výroba technológiou SLS z materiálov polyamid PA12, PA12 a sklenné častice, alumid,
 • Výroba technológiami SLM/DMLS - čisté kovy a zliatiny.

Poradenstvo a školenia pre 3D tlač

 • Poradenstvo pre firmy a jednotlivcov v oblasti 3D tlače: dizajn, optimalizácia, voľba výrobných parametrov, výber stroja,
 • Výpočet návratnosti investície aditívnych technológií,
 • Školenia a semináre v oblasti projektovania a výroby pre 3D tlač.

Ucelené programy vzdelávania pre 3D tlač

 • Prehľad trhu a dostupných technológií (uvažovanie o implementácii - modul 1)
 • Výber najvhodnejšej technológie a materiálov pre konkrétne použitie (implementácia - modul 2)
 • Zaškolenie personálu na obsluhu strojov a technológie (urýchlenie implementácie - modul 3)

Poradenstvo a školenia pre 3D tlač

 • Poradenstvo pre firmy a jednotlivcov v oblasti 3D tlače: dizajn, optimalizácia, voľba výrobných parametrov, výber stroja,
 • Výpočet návratnosti investície aditívnych technológií,
 • Školenia a semináre v oblasti projektovania a výroby pre 3D tlač.

Ucelené programy vzdelávania pre 3D tlač

 • Prehľad trhu a dostupných technológií (uvažovanie o implementácii - modul 1)
 • Výber najvhodnejšej technológie a materiálov pre konkrétne použitie (implementácia - modul 2)
 • Zaškolenie personálu na obsluhu strojov a technológie (urýchlenie implementácie - modul 3)

Zaujalo Vás to? Kontaktujte nás:

Online objednávka