Poradenstvo a školenia pre 3D tlač

Poskytujeme individuálne poradenstvo,
aj
2 dňové ucelené vzdelávacie programy - školenia:

 

Ak máte konkrétnu otázku alebo problém, s ktorým potrebujete pomôcť a teda záujem o individuálne poradenstvo, tak kliknite sem a vyplňte tento dotazník.

Keď si ešte nie ste istí, či máte záujem o dvojdňové vzdelávanie, tak kliknite sem a vyžiadajte jednodňové, úvodné 4 hodinové školenie - len za 300€ (s neobmedzeným počtom účastníkov)


Prečo by ste mali investovať do poradenstva alebo školenia u nás?

Stále väčšie množstvo ľudí a firiem sa na nás začalo obracať s prosbou o pomoc s 3D tlačou a poradenstvo v oblasti aditívnych technológii a preto sme začali poskytovať poradenstvo už v roku 2017. 

Je to spôsobené aj tým, že odborná literatúra v slovenskom jazyku na tému 3D tlače zatiaľ vôbec nie je dostupná. Taktiež kurzy a školenia na našom trhu na túto oblasť prakticky neexistujú.

Aj preto vnímame poradenstvo a školenia ako mimoriadne potrebné a venujeme im dostatok prípravy, aby sme priniesli maximálnu pridanú hodnotu a vybrali z nášho know-how práve to, čo aktuálne jednotlivec alebo firma potrebuje.


Aké výhody vám môže
vzdelávanie v tejto oblasti priniesť?

 

  • Ušetrí čas, ktorý by ste venovali študovaniu odborných informácií a zdĺhavému získavaniu vlastného know-how prostredníctvom pokusov a omylov.
  • Ušetrí financie, ktoré by boli spotrebované na výrobu nepodarkov, nesprávny výber stroja alebo materiálov.
  • Získate prehľad v aditívnych technológiách, ktorý Vám môže získať ďalšiu konkurenčnú výhodu, oproti vašej konkurencii

Pre koho je poradenstvo,
semináre a školenia z oblasti 3D tlače určené?

Pre firmy ktoré:

  • ešte len uvažujú o využívaní aditívnych technológií, avšak nevedia, či by malo zakúpenie strojov ekonomickú návratnosť,
  • sa chcú dozvedieť ako získať konkurenčnú výhodu pre nasledujúce roky vo výrobnej sfére s využitím 3D tlače a aditívnych technológií .
  • potrebujú zaškoliť personál na obsluhu alebo konštruovanie pre 3D tlač,


Pre jednotlivcov ktorí:

  • uvažujú o kúpe vlastnej 3D tlačiarne a potrebujú poradiť, aby sa mohli sami rozhodnúť
  • si zakúpili vlastnú 3D tlačiareň a potrebujú získať odborné know-how, aby zvládli využiť jej plný výrobný potenciál,
  • sa chcú zdokonaliť v modelovaní pre 3D tlač.

 

V prípade záujmu o vzdelávanie vyplňte dotazník pod týmto textom. Cenovú ponuku pripravíme individuálne.

Meno a priezvisko:
Názov spoločnosti:
(Nepovinné)
Tel. číslo:
(Nepovinné)
E-mail:
S akou oblasťou 3D tlače vám vieme pomôcť?

Špecifikácia požiadavky

Farba výrobkov:
Základné farby materiálov sú obmedzené na výber dostupných materiálov od naších dodávateľov.
Iná farba alebo špecifická požiadavka na povrchové spracovanie
V prípade špecifických požiadaviek na farbu a povrchové spracovanie vieme diel tmeliť, brúsiť, farbiť a lakovať. Iná farba alebo povrchové spracovanie obvykle môže výrazne predĺžiť čas dodania a zvýšiť celkovú cenu výroby.
Koľko kusov požadujete vyrobiť?
Počet kusov môže výrazne ovplyvniť dodací termín a jednotkovú cenu. Aby sme vedeli určiť reálny termín dodania a vypočítať cenu, potrebujeme mať definovaný presný počet dopytovaných kusov. V prípade viacerých kusov, popíšte prosím počet kusov ku každému názvu dielu.
Sú na výrobok(y) kladené špeciálne požiadavky?*
Tu môžete definovať požiadavky na presnosť, mechanickú pevnosť, tepelnú alebo chemickú odolnosť. V prípade ak jedná len o vzhľadový diel, prosím uveďte túto skutočnosť.
Funkcia výrobku?
Funkčnosť dielov nám umožní lepšie zvoliť technológiu, materiál, orientáciu dielu, kvalitu výroby a pod. Čím lepšie nám definujete funkčnosť dielov, tým lepšie vám budeme vedieť pomôcť a pripraviť ponuku priamo na mieru.
Nahrať dokumenty
Ako podklad pre výrobu je nevyhnutný 3D model, ideálne v univerzálnom formáte .STEP/.STP, .IGES/IGS alebo Parasolid (.x_t). Jedná sa o objemové formáty, kde nedochádza k degradácií tvaru z dôvodu exportu, ako to býva pri plošných formátoch .STL a .OBJ. V prípade ak nedisponujete 3D modelom, vieme vám ho vytvoriť na základe skice alebo dodaného výkresu pri konštrukčnej normohodine 30 EUR/hod bez DPH.
Nahrať dokument
Dátum dodania
Pre krátke dodacie termíny poskytujeme expresné dodanie, kde dokážame zrealizovať vývoj alebo výrobu v rýchlejšom čase za vopred dohodnutý expresný príplatok. Výška expresného príplatku sa odvíja od požadovaného termínu dodania. Pri štandardnom dodaní je výrobná cena bez príplatku.
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? *
Ak zvolíte možnosť, kde poznáte materiál, otvoria sa vám ďalšie polia s konkrétnymi technológiami a materiálmi ktoré máme v ponuke. Ak si neviete vybrať technológiu alebo materiál, navrhneme vám najvhodnejšie možnosti vzhľadom na požiadavky, ktoré ste uviedli.
Akou technológiou vyrobíme diely alebo prototyp? *
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia tavenia plastovej struny
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia spekania polymerového prášku
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia vytvrdzovania živice
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia pre 3D tlač kovov
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia pre 3D tlač kompozitov
Iný materiál

Modelovanie

S akou oblasťou modelovania alebo vývoja dielov vám vieme pomôcť?
Iné
Nahrať dokumenty
Pri dodaní technického výkresu alebo skice vám vieme vytvoriť 3D model spoplatnený konštrukčnou normohodinou 30 EUR/hod bez DPH. V prípade ak disponujete 3D modelom, nahrajte ho ideálne v univerzálnom formáte .STEP/.STP, .IGES/IGS alebo Parasolid (.x_t). Jedná sa o objemové formáty, kde nedochádza k degradácií tvaru z dôvodu exportu, ako to býva pri plošných formátoch .STL a .OBJ.
Nahrať dokument

Vzdelávanie

Ktorá oblasť poradenstva Vás zaujíma?*
Iné
Nahrať dokumenty
Nahrajte vaše podklady pre bližšiu špecifikáciu poradenstva. (Nepovinné)
Nahrať dokument
Ktorý atribút je pre vás rozhodujúci?
Aký je váš očakávaný rozpočet?
Stanovený rozpočet nám pomáha lepšie určiť vaše očakávania a tomu prispôsobiť ponuku z rôznych hľadísk. Pri výrobe to môže byť zvolená technológia alebo materiál, pri modelovaní a poradenstve čas dodania alebo rozsah doplnkových služieb a pod. Minimálna výška jednorázovej objednávky je 60 EUR bez DPH.
Doplňujúce informácie
Ďalšie doplňujúce informácie, ktoré nám lepšie pomôžu pochopiť vaše potreby a očakávania. Čím viac informácií nám k dopytu poskytnete, tým lepšie vám budeme vedieť pomôcť.

Zaujalo Vás to? Kontaktujte nás:

Dopyty prosíme zadávajte priamo cez Nezáväznú objednávku, pretože budeme lepšie vedieť pripraviť vašu ponuku na základe pripravených otázok:

Online objednávka