Topologická optimalizácia

Jedná sa metódu pre výpočet najvhodnejšieho geometrického tvaru telesa alebo zostavy pri známych okrajových podmienkach. Oproti generatívneho dizajnu je rozdiel v tom, že objem sa len odoberá už z existujúceho a vopred zadefinovaného objemu, pričom pri generatívnom dizajne sa postupne tvorí a orientuje v priestore.

Výstupom topologickej optimalizácie je 3D model, ktorý má ideálnu geometriu vzhľadom na pôvodný (neoptimalizovaný) dizajn, pričom spĺňa všetky zadané okrajové podmienky výpočtu so stanoveným koeficientom bezpečnosti. 

Generatívny dizajn

Podobne ako metóda topologickej optimalizácie, jedná sa metódu pre výpočet najvhodnejšieho geometrického tvaru telesa alebo zostavy pri známych okrajových podmienkach. Oproti topologickej optimalizácií je rozdiel v tom, že objem sa v priestore postupne tvorí a iteruje, pričom pri topologickej optimalizácií sa len odoberá už z existujúceho a vopred zadefinovaného objemu.

Výstupom generatívneho dizajnu sú spravidla desiatky rôznych dizajnových možností, ktoré konštrúkter už len vyhodnotí na základe rôznych kritérií a zvolí najvhodnejší dizajn:

Spájanie zostáv do menších celkov

Konsolidácia alebo spájanie zostáv do menších celkov (prípadne komponentov) je jeden z menej zjavných benefitov pokročilých výpočtových metód. 

Práve v spojení s aditívnymi technológiami (3D tlačou) dostávame do rúk veľmi silný nástroj nie len pre úsporu hmotnosti celkovej zostavy.

Vhodným spájaním dielov vieme za optimálnych okolností projektu spojiť integrovať aj desiatky komponentov do jediného.

 Výhody optimalizácie

 1. Minimalizáciu hmotnosti,
 2. Celková optimalizácia zostavy,
 3. Výrazne menšia závislosť na dodávateľskom reťazci,
 4. Skracovanie lead-time,
 5. Nižšie montážne náklady,
 6. Nižšie servisné náklady a nižšia poruchovosť.

Aké typy zostáv sú vhodné pre konsolidáciu?

 • Zostavy, kde sa z hľadiska funkcie alebo životnosti vyžaduje najnižšia možná hmotnosť,
 • Zostavy produkované vo vysokých výrobných množstvách, kde konsolidácia a optimalizácia prinesie dlhodobo značné materiálové úspory,
 • Zostavy, ktoré obsahujú vysoký počet komponentov, ktoré je vhodné zredukovať do menších zostáv alebo 1 komponentu,
 • Zostavy, ktoré obsahujú komponenty od veľkého množstva dodávateľov,
 • Zostavy s finančne a časovou náročnou montážou,
 • Často poruchové zostavy alebo zostavy s nákladným servisom.

dAká je investícia do optimalizácie?

Cena a čas dodania optimalizovaných modelov alebo zostáv je individuálny a odvíja sa od zložitosti zadania. 

Jednoduchšie projekty vieme zrealizovať v rozsahu priemerne od 5 - 50 konštrukčných normohodín.

Komplexné projekty  vieme zrealizovať v rozsahu priemerne od 50 - 250 konštrukčných normohodín.

Termín dodania závisí od našej aktuálnej vyťaženosti. Cenu pripravíme individuálne. V prípade záujmu Vám vieme pripraviť individuálnu ponuku.

Overenie vyrobiteľnosti

Loading

Zaujalo Vás to? Kontaktujte nás:

Dopyty prosíme zadávajte priamo cez Nezáväzný dopyt, pretože budeme lepšie vedieť pripraviť vašu ponuku na základe pripravených otázok: