Výroba náhradných dielov


Na dennej báze sa stretávame s požiadavkami od ľudí alebo firiem o výrobu náhradných dielov vo veľmi krátkom čase (obvykle 24 - 48 hodín).

Poškodené alebo opotrebované diely vieme preniesť do 3D modelu a vyrobiť v ľuboľných množstvách z vybraného materiálu. Materiály sú schopné nahradiť plasty, hliník, prípadne aj niektoré typy ocelí.

Náhradné diely je možné veľmi efektívne vyrábať 3D tlačou, pretože sa jedná o mimoriadne flexibilnú technológiou s najnižšími vstupnými nákladmi pri kusovej výrobe spomedzi všetkých dostupných technológií.


Aké je výhoda 3D tlače náhradných dielov?

 • výroba vrátane tvorby 3D modelu je možná už od 1 kusu,
 • flexibilná a rýchlá výroba (v určitých prípadoch aj do 24 hodín),
 • neplatíte vysoké vstupné náklady ako je to v prípade iných výrobných technológií,
 • možná úprava pôvodného tvaru poškodených dielov, ktoré vieme napríklad zosilniť,
 • široká paleta dostupných farieb a materiálov.

 


Aké náhradné diely sú vhodné pre 3D tlač?

 • rozmerovo nepresiahnu najväčší rozmer 200 mm,
 • sú tvarovo zložité,
 • nie sú bežne dostupné k zakúpeniu,
 • nevyžadajú extrémne namáhanie, teplotnú odolnosť a pod.,
 • sú to diely s vysokou pridanou hodnotou.

 


Ako funguje proces výroby náhradných dielov 3D tlačou?

 1. V prvom kroku predbežne overíme vyrobiteľnosť na základe fotografií predmetných dielov. K tomu potrebujeme fotografie z viacerých strán s priloženou mierkou, aby sme mali k dispozícií komplexný pohľad na diely,
 2. ďalej potrebujeme zadefinovať požiadavky kladené na výrobky z hľadiska mechanických, chemických a teplotných vlastností,
 3. na základe toho potvrdíme vyrobiteľnosť a vieme pripraviť aj orientačnú cenovú ponuku,
 4. následne sa dohodneme na doručení poškodených dielov buď osobne alebo prepravnou službou,
 5. po prevzatí poškodených dielov vytvoríme ich digitálnu rekonštrukciu (3D model), ktorá je samostatne spoplatnená podľa cenníka v sekcii Modelovanie pre 3D tlač,
 6. vyrobíme požadované množstvo kusov. Viac o výrobe a cene výroby nájdete v sekcii Výroba. Zoznam materiálov nájdete na stránke Materiály pre 3D tlač.
 7. dodáme diely. Štandardne expedujeme kuriérom DPD s dodaním do 24 hodín po odoslaní. Vieme spracovať aj expresné dodanie, ktoré je spoplatnené extra príplatkom. Viac informácií k expresnému dodaniu Vám poskytneme v prípade konkrétnej požiadavky, nakoľko závisí od zvoleného materiálu, geometrie a objemu dielu a požadovaných množstiev.


Nezáväzná objednávka

Nezáväzna objednávka slúži na lepšie porozumenie vašich potrieb formou relevantných otázok, ktoré sme pripravili na základe našich viacročných skúseností s rôznymi projektmi. Dotazník sa skladá z troch častí: základné info, projektová časť a doplňujúce údaje. (Vyplnenie priemerne trvá od 3 do 5 min.)
Meno a priezvisko:
Field is required!
Názov spoločnosti:
(Nepovinné)
Field is required!
Tel. číslo:
(Nepovinné)
Field is required!
E-mail:
Povinné pole, aby sme Vás mohli kontaktovať
Field is required!
S akou oblasťou 3D tlače vám vieme pomôcť?
Field is required!

Špecifikácia požiadavky

Farba výrobkov:
Základné farby materiálov sú obmedzené na výber dostupných materiálov od naších dodávateľov.
Field is required!
Iná farba alebo špecifická požiadavka na povrchové spracovanie
V prípade špecifických požiadaviek na farbu a povrchové spracovanie vieme diel tmeliť, brúsiť, farbiť a lakovať. Iná farba alebo povrchové spracovanie obvykle môže výrazne predĺžiť čas dodania a zvýšiť celkovú cenu výroby.
Field is required!
Koľko kusov požadujete vyrobiť?
Počet kusov môže výrazne ovplyvniť dodací termín a jednotkovú cenu. Aby sme vedeli určiť reálny termín dodania a vypočítať cenu, potrebujeme mať definovaný presný počet dopytovaných kusov. V prípade viacerých kusov, popíšte prosím počet kusov ku každému názvu dielu.
Field is required!
Sú na výrobok(y) kladené špeciálne požiadavky?*
Tu môžete definovať požiadavky na presnosť, mechanickú pevnosť, tepelnú alebo chemickú odolnosť. V prípade ak jedná len o vzhľadový diel, prosím uveďte túto skutočnosť.
Field is required!
Funkcia výrobku?
Funkčnosť dielov nám umožní lepšie zvoliť technológiu, materiál, orientáciu dielu, kvalitu výroby a pod. Čím lepšie nám definujete funkčnosť dielov, tým lepšie vám budeme vedieť pomôcť a pripraviť ponuku priamo na mieru.
Field is required!
Nahrať dokumenty
Ako podklad pre výrobu je nevyhnutný 3D model, ideálne v univerzálnom formáte .STEP/.STP, .IGES/IGS alebo Parasolid (.x_t). Jedná sa o objemové formáty, kde nedochádza k degradácií tvaru z dôvodu exportu, ako to býva pri plošných formátoch .STL a .OBJ. V prípade ak nedisponujete 3D modelom, vieme vám ho vytvoriť na základe skice alebo dodaného výkresu pri konštrukčnej normohodine 30 EUR/hod bez DPH.
Nahrať dokument
Field is required!
Dátum dodania
Pre krátke dodacie termíny poskytujeme expresné dodanie, kde dokážame zrealizovať vývoj alebo výrobu v rýchlejšom čase za vopred dohodnutý expresný príplatok. Výška expresného príplatku sa odvíja od požadovaného termínu dodania. Pri štandardnom dodaní je výrobná cena bez príplatku.
Field is required!
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? *
Ak zvolíte možnosť, kde poznáte materiál, otvoria sa vám ďalšie polia s konkrétnymi technológiami a materiálmi ktoré máme v ponuke. Ak si neviete vybrať technológiu alebo materiál, navrhneme vám najvhodnejšie možnosti vzhľadom na požiadavky, ktoré ste uviedli.
Field is required!
Akou technológiou vyrobíme diely alebo prototyp? *
Field is required!
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia tavenia plastovej struny
Field is required!
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia spekania polymerového prášku
Field is required!
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia vytvrdzovania živice
Field is required!
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia pre 3D tlač kovov
Field is required!
Aké materiály môžu byť použité na výrobu dielu(ov)? - technológia pre 3D tlač kompozitov
Field is required!
Iný materiál
Field is required!

Modelovanie

S akou oblasťou modelovania alebo vývoja dielov vám vieme pomôcť?
Field is required!
Iné
Field is required!
Nahrať dokumenty
Pri dodaní technického výkresu alebo skice vám vieme vytvoriť 3D model spoplatnený konštrukčnou normohodinou 30 EUR/hod bez DPH. V prípade ak disponujete 3D modelom, nahrajte ho ideálne v univerzálnom formáte .STEP/.STP, .IGES/IGS alebo Parasolid (.x_t). Jedná sa o objemové formáty, kde nedochádza k degradácií tvaru z dôvodu exportu, ako to býva pri plošných formátoch .STL a .OBJ.
Nahrať dokument
Field is required!

Vzdelávanie

Ktorá oblasť poradenstva Vás zaujíma?*
Field is required!
Iné
Field is required!
Nahrať dokumenty
Nahrajte vaše podklady pre bližšiu špecifikáciu poradenstva. (Nepovinné)
Nahrať dokument
Field is required!
Ktorý atribút je pre vás rozhodujúci?
Vyberte 1 možnosť, ktoré najviac vystihuje to, čo od tejto spolupráce očakávate.
Field is required!
O aký typ spolupráce máte záujem?
Táto voľba nám pomôžeme lepšie identifikovať vaše predstavy o budúcej spolupráci, aby sme vedeli aké sú vaše očakávania.
Field is required!
Aký je váš očakávaný rozpočet?
Stanovený rozpočet nám pomáha lepšie určiť vaše očakávania a tomu prispôsobiť ponuku z rôznych hľadísk. Pri výrobe to môže byť zvolená technológia alebo materiál, pri modelovaní a poradenstve čas dodania alebo rozsah doplnkových služieb a pod. Minimálna výška jednorázovej objednávky je 60 EUR bez DPH.
Field is required!
Doplňujúce informácie
Ďalšie doplňujúce informácie, ktoré nám lepšie pomôžu pochopiť vaše potreby a očakávania. Čím viac informácií nám k dopytu poskytnete, tým lepšie vám budeme vedieť pomôcť.
Field is required!


Zaujalo Vás to? Kontaktujte nás:

Dopyty prosíme zadávajte priamo cez Nezáväznú objednávku, pretože budeme lepšie vedieť pripraviť vašu ponuku na základe pripravených otázok:

Online objednávka