Prevádzanie fyzických dielov do digitálnych 3D modelov sa nazýva aj reverzné inžinierstvo. Následne z 3D modelov je možné vytvoriť technické výkresy. Ako to prebieha a čo tento proces zahŕňa?


Ako funguje prevedenie fyzických dielov do 3D modelov a výkresov u nás?

Pre vytvorenie presnej digitálnej kópie používame 3D skenery a manuálnu úpravu modelov na základe meraní. Týmto spôsobom vieme previesť plošný 3D sken na presnú objemovú rekonštrukciu, vhodnú pre tvorbu technických výkresov.

Výhodou je relatívne vysoká rýchlosť celého procesu. Pri tvarovo jednoduchších dielov je možné expresne spracovať modely alebo aj výkresy do 24 hodín. Pri tvarovo zložitejších aj rozmerovo väčších dieloch môže proces spracovania trvať niekoľko pracovných dní.

Podľa požadaviek vieme upraviť alebo optimalizovať tieto modely. V praxi sa stretávme s prípadmi, kedy je originálny komponent v určitých miestach poddimenzovaný a toto vieme jednoducho zosilniť keď disponujeme 3D modelom. To znamená, že nový diel bude plniť funkciu lepšie ako originál.


V akých formátoch vieme dodať 3D modely a výkresy?

Pracujeme primárne v CAD systéme Autodesk Fusion 360, ktorý umožňuje export modelov aj do univerzálnych objemových formátov ako STEP/STP alebo IGES/IGS. 

Takisto modely vieme exportovať do plošných formátov ako OBJ a STL.

Výkresy vieme dodať vo formátoch DWG, DXF alebo PDF.


Aké sú obmedzenia tohto procesu?

Veľkosť prevádzaného dielu je jedno z obmedzení. Pokiaľ chceme dosiahnuť presnosť ± 0,05 mm, najväčší rozmer dielu nesmie presiahnuť 200 mm. Vyplýva to z obmedzení 3D skeneru.

Pre väčšie komponenty používame ručný 3D skener s presnosťou ±0,5 mm, avšak kritické miesta vieme spracovať dodatočným ručným meraním s presnosťou ± 0,02 mm (tieto rozmery však musia byť merateľné ručným posuvným meradlom).

Výkresy vieme spracovať len na nominálne rozmerové hodnoty bez špecifikácií rozmerových a geometrických tolerancií a materiálu, nakoľko presnosti nevieme určiť z fyzického dielu.


Ako zadať požiadavku na prevedenie dielov do 3D modelov alebo výkresov?

Pokiaľ uvažujete alebo máte záujem o tieto služby, prosíme vyplňte formulár pre nezáväznú objednávku a náš špecialista Vás spätne kontaktuje.


Overenie vyrobiteľnosti

Loading

Zaujalo Vás to? Kontaktujte nás:

Dopyty prosíme zadávajte priamo cez Nezáväzný dopyt, pretože budeme lepšie vedieť pripraviť vašu ponuku na základe pripravených otázok: