Návrh a výroba vložiek pre vstrekovanie

Spojenie 2 materiálov 3D tlač
Kompozitná 3D tlač
16. mája 2019
Samozhášacie skrinky na elektroniku
20. mája 2019

Najvyššou pridanou hodnotou tohto projektu sú konformné chladiace kanály, ktoré sú inak ako 3D tlačou nevyrobiteľné.

Materiál bol nástrojová oceľ, po výrobe kalená a popustená, aby bolo možné dosiahnuť požadovanú životnosť formy.

Zvolením optimálnej polohy týchto kanálov sme dosiahli zvýšenie efektivity výroby a celkovo zlepšenie procesu vstrekovania.

 

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA
na modelovanie a vývoj

Prejsť na stránku….